vodstvo lastnistvo naslovnica 1

Osebna izkaznica

Firma: PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o.

Skrajšana firma: PLINARNA MARIBOR d.o.o.

Sedež: Maribor

Poslovni naslov: Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor 

Telefonska številka: +386 2 22 843 00

Elektronski naslov: info@plinarna-maribor.si

Spletna stran: www.plinarna-maribor.si

Matična številka: 5034477000

Ident. št. za DDV in davčna številka: SI 12048852

Transakcijski računi:

  • Banka Intesa Sanpaolo: SI56 1010 0005 0463 566
  • Nova KBM: SI56 0451 5000 0473 480

Številka vpisa v sodni register: 10035800

Datum vpisa v sodni register: 9. 7. 1974

Glavna dejavnost: 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži – distribucija zemeljskega plina, polnjenje in prodaja utekočinjenega naftnega plina, servisno-inštalacijske storitve.

Osnovni kapital družbe: 1.316.340,00 €

Družbenik: ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d.o.o.

Delež: 100 %

Pridružena družba: Moja energija d.o.o.

Delež: 33,3 %

Število zaposlenih (31. 12. 2023): 83

Poslovodstvo: Boštjan Vrhovšek, direktor

Zgodovina Plinarne maribor

Obrat Bohova

Sedež in poslovni naslov: Ledina 26 – Bohova, 2311 Hoče, Slovenija

Telefonska številka: +386 2 61 306 60

Elektronski naslov: bohova@plinarna-maribor.si

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00