vodstvo lastnistvo naslovnica 1

Vodstvo in lastništvo

Plinarna Maribor je v 100 % lasti družbe Istrabenz plini – Istrabenz plini so v 100 % lasti italijanske družbe SIAD iz Bergama.

Vodstvo družbe Plinarna Maribor

Lastništvo

SIAD je ena najpomembnejših kemičnih skupin v Italiji, ki dobavlja celotno paleto industrijskih, specialnih, prehrambenih in medicinskih plinov, poleg tega deluje tudi v sektorjih inženirina, zdravstva, utekočinjenega naftnega plina in zemeljskega plina. Ustanovljena je bila leta 1927 v Bergamu in danes je z mrežo podružnic, predstavništev in podpornih centrov prisotna v Evropi in po svetu.

Več o skupini siad
Lastnistvo

Trajnostno poročilo Skupine SIAD 2022

trajnostno porocilo

Plinarna Maribor je kot del Skupine Istrabenz plini in Skupine SIAD zavezana k prizadevanju za trajnostno prihodnost. Trajnostno poročilo Skupine SIAD odraža skupna prizadevanja pri upoštevanju načel gospodarske, družbene in okoljske trajnosti.

Preberite več

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00