19 pomoc in podpora

Prijava kršitev

Zaščita prijaviteljev in prijava krišitev

V Plinarni Maribor si prizadevamo vzpostaviti delovno okolje, v katerem ne bi bilo nikoli nobenih kršitev oziroma nepravilnosti – prav tako v razmerju do zunanjih deležnikov. Vendar je naše delovno okolje zelo intenzivno in bi se kljub trudu lahko zgodilo, da kaj ni prav.

Februarja 2023 je v Sloveniji začel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; »ZZPri«), ki ureja področje prijave in obravnave kršitev, zaznanih v delovnem okolju ter zaščito prijaviteljev v primeru povračilnih ukrepov delodajalca.

Skladno z ZZPri smo tudi v naši družbi vzpostavili notranjo in zunanjo pot za prijavo kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in za katere so posamezniki izvedeli v okviru svojega delovnega okolja ter zaščitne in podporne ukrepe za preprečitev ali odpravo povračilnih ukrepov, ki so jih/bi jih bili prijavitelji deležni zaradi podane prijave.

Če ste fizična oseba, ki je z družbo Plinarna Maribor v razmerju izven delovnega razmerja, kot je npr. prostovoljstvo, pripravništvo, vajeništvo, pogodbeno delo, študentsko delo, sodelovanje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata oziroma drugo sodelovanje z družbo;

in če ste v obdobju največ dveh let v delovnem okolju na zgoraj navedeni podlagi zaznali ravnanje, za katerega ocenjujete, da predstavlja kršitev in je potrebna Prijava, jo lahko posredujete, po možnosti na Obrazcu, ki je objavljen v Povezanih datotekah na sledeč način:

• po e-pošti, na e-naslov: zaupnik@plinarna-maribor.si

• po navadni pošti, na naslov: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom “ne odpiraj – v roke zaupniku za notranjo prijavo”

• osebno pri zaupniku, po predhodnem dogovoru po e-pošti, na e-naslovu: zaupnik@plinarna-maribor.si

Povezane datoteke

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00