varstvo zasebnosti naslovnica

Varstvo zasebnosti in osebnih podatkov

Za varstvo vaših osebnih podatkov je v Plinarni Maribor poskrbljeno.

Varovanje vaših osebnih podatkov in zasebnosti je za družbo Plinarna Maribor d.o.o. bistvenega pomena. V ta namen družba zagotavlja vse potrebne ukrepe, da so vaši osebni podatki obdelani zakonito, pravično in na pregleden način.

Vabimo vas, da se v nadaljevanju seznanite z vsemi ključnimi informacijami, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov. Več informacij najdete v Izjavi Plinarne Maribor o varstvu osebnih podatkov.

Za vsa vaša dodatna vprašanja, smo vam z veseljem na voljo na:

Povezane datoteke

Videonadzor v obratih večjega tveganja in v plinskih postajah/skladiščih podjetja (plinskih postajah/skladiščih podjetja)

V prostorih Plinarne Maribor (Istrabenz plinov), vključno z našimi prodajalnami in drugimi objekti pod našim nadzorom izvajamo videonadzor. Uveden je z namenom, da varujemo vas, kakor tudi naše zaposlene. Prav tako z videonadzorom varujemo naše premoženje.

Videonadzor se izvaja na lokacijah:

  • Upravno-poslovna zgradba in skladiščno-proizvodni objekti na naslovu Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
  • Obrat Bohova na naslovu Ledina 26 – Bohova, 2311 Hoče

Pred uvedbo videonadzora smo dobro razmislili, kako postaviti kamere na način, da bodo čim manj posegali v zasebnost naših strank, obiskovalcev, zunanjih sodelavcev, kakor tudi naših zaposlenih.
Tako se ob izvajanju videonadzora resnično trudimo varovati zgolj tista območja, ki so nujno potrebna.

Povsod, kjer se izvaja video nadzor so območja jasno označena.

Pravna podlaga: zakoniti interes- varovanje ljudi in premoženja (76. člen, Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) (ZVOP-2)).

Uporaba in obdelava podatkov videonadzora: Upravljavec video nadzornega sistema za vsak vpogled ali uporabo posnetkov zagotovi možnost naknadnega ugotavljanja, kateri posnetki so bili obdelani, kdaj in kako so bili uporabljeni ali komu so bili posredovani, kdo je izvedel ta dejanja obdelave, kdaj in s kakšnim namenom ali na kateri pravni podlagi. Te podatke hrani v dnevniku obdelave iz 22. člena tega zakona dve leti po koncu leta, ko so nastali.

Kategorije uporabnikov podatkov videonadzora: vzdrževalec video nadzornega sistema, kontaktna oseba podjetja za službo varovanja, državni organi (npr. Policija) – če izkažejo podlago v zakonu.

Rok hrambe: največ 1 leto

Posebne vplivi obdelave: spremljanje dogajanja v živo.

Kontakt za dodatna pojasnila: info@plinarna-maribor.si

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00