O podjetju

Skupina Istrabenz plini

Skupina Istrabenz plini je vodilno podjetje za oskrbo s plini in energetskimi rešitvami v regiji, ki je odjemalcem na voljo v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je omogočanje učinkovite uporabe plinov z najsodobnejšimi energetskimi rešitvami za gospodinjstva, lokalne skupnosti, gospodarske objekte in industrijo.

Vizija

Postati najuspešnejši regijski ponudnik industrijskih plinov ter celovitih energetskih storitev in rešitev.

Podjetja v Skupini smo ponosni člani Skupine SIAD

SIAD je ena najpomembnejših kemičnih skupin v Italiji, ki dobavlja celotno paleto industrijskih, specialnih, prehrambenih in medicinskih plinov, poleg tega deluje tudi v sektorjih inženirina, zdravstva, utekočinjenega naftnega plina in zemeljskega plina.

Lastnistvo

V Sloveniji:

Na Hrvaškem:

V Bosni in Hercegovini:

V Srbiji:

Vrednote

Skupina SIAD in s tem tudi Skupina Istrabenz plini temeljita na visokih etičnih standardih in štirih stebrih vrednot:

Dejavnosti Skupine

Delovanje Skupine Istrabenz plini temelji na štirih stebrih dejavnosti, s čimer lahko kupcem, tako zasebnim kot poslovnim, ponudimo celovite energetske rešitve ter dostopnost in zanesljivost oskrbe z energijo: 

  • Proizvodnja in distribucija tehničnih plinov v jeklenkah, snopih, mobilnih in stabilnih tlačnih posodah ter »on-site« sistemi.
  • Distribucija utekočinjenega naftnega plina v plinohramih in jeklenkah ter jeklenkah za gospodinjstva – lastna blagovna znamka Plindom  ter avtoplin.
  • Prodaja in distribucija zemeljskega plina.
  • Celovite energetske rešitve za zasebne in poslovne uporabnike – energetsko pogodbeništvo.

Skupina Istrabenz plini deluje pod okriljem italijanske Skupine SIAD, kar spodbuja prenos znanja in izkušenj, ki jih pretvorimo v korist svojih uporabnikov.

Kot družba smo osredotočeni na prehod v nizkoogljično prihodnost z uporabo učinkovitih in trajnostnih rešitev.

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00