Main Header Varnost intervencija

Varnost in intervencija

Varnost je vedno na prvem mestu. Tukaj najdete kontakte in hitre informacije za nujne primere ter navodila z ukrepi za doseganje varnosti.

Intervencijska številka

Klic v sili za nujne primere, 24/7

intervencijska stevilka

Ste zaznali vonj po plinu?

Navodila

Varna uporaba plina

Kaj storiti v primeru uhajanja plina? V nadaljevanju preverite določila glede varnosti za posamezno vrsto plina.

Tehnični plini

Vse kar morate vedeti o varnosti pri uporabi tehničnih plinov.

Pomoč in podpora

Utekočinjen naftni plin

Preverite varnostne ukrepe v primeru puščanja plina pri plinski jeklenki ali na plinski postaji (plinohramu).

UNP v jeklenkah

Pomoč in podpora

UNP v plinohramih

Pomoč in podpora

Zemeljski plin

Pridobite informacije za čim lažji in hitrejši priklop na plinovod ter informacije o ukrepih v nujnih primerih.

Zemeljski plin

Pomoč in podpora

Omrežje ODS

Pomoč in podpora

Daljinsko ogrevanje

Prijava motenj in okvar – Kotlovnica S31, Maribor

Pomoč in podpora

Prijava motenj in okvar – Kotlovnica Bratov Greifov, Maribor

Pomoč in podpora

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00