01 plindom

Pomoč in podpora – UNP v jeklenkah

Preverite navodila za uporabo, cenike ter nasvete za varno uporabo plinskih jeklenk in plinskih naprav.

Predpisi, varnost in vzdrževanje

Nasveti na enem mestu

Prenesite Navodila za varno uporabo jeklenke

Prenesite navodila

Varmostli listi:

02 varna uporaba

Varna uporaba plina v jeklenkah

Za pravilno, racionalno in varno delo z mešanico butan-propana ali s propanom mora uporabnik poznati osnovne značilnosti plina v tekočem ali plinastem stanju. Pri rokovanju s plinom mora uporabljati obvezna osebna varovalna sredstva.

Zaposleni, ki delajo s plini, morajo biti ustrezno usposobljeni, skladno z zahtevami zakonskih predpisov.

Varna priključitev in zamenjava jeklenke

 • Prepričamo se, da sta ventila na obeh jeklenkah zaprta.
 • Pregledamo tesnilo regulatorja in ga zamenjamo.
 • Regulator privijemo na ventil jeklenke.
 • Odpremo ventil. Spoj med ventilom in regulatorjem preverimo z namenskim razpršilom ali milnico.
 • Če spoj med ventilom na jeklenki in regulatorjem ne tesni, ventil na jeklenki zapremo ter pregledamo tesnilo in ležišče. Ponovno privijemo regulator in preverimo tesnjenje.
 • Če spoj še vedno pušča, ventil zapremo, jeklenko odnesemo na odprt prostor in obvestimo lastnika jeklenke na brezplačni telefonski številki 080 1248 ali 080 1228.

Nasveti za skladiščenje in uporabo jeklenke

Pri skladiščenju in varni uporabi jeklenk v gospodarskih družbah morate upoštevati naslednje napotke.

 • Jeklenke skladiščimo v pokončni legi, v ustreznem skladiščnem prostoru skladno z veljavnimi predpisi. Skladiščni prostor ne sme biti nižje od terena okolice.
 • Pri ureditvi skladiščnega mesta je potrebno upoštevati tudi vse zahteve požarne varnosti skladno z veljavno zakonodajo.
 • Skladiščni prostor mora biti dobro prezračevan ter z ustreznimi odmiki od virov vžiga.
 • Pred zamenjavo jeklenke je potrebno zapreti ventile na plinski instalaciji ter na jeklenki.
 • Pri odvijanju zaščitne matice in pri odvijanju stare, prazne jeklenke ter privijanju nove, polne jeklenke na plinsko instalacijo upoštevajmo, da je na armaturi levi navoj (odvijamo v smeri urinega kazalca, privijamo v obratni smeri urinega kazalca).
 • Ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke zamenjamo gumijasto tesnilo regulatorja ter kontroliramo tesnjenje s posebnim pršilom ali milnico.
 • Vsa plinska trošila za uporabo v zaprtih prostorih morajo biti opremljena s termo varovalom.
01 varna uporaba

Kako vzdrževati plinske napeljave?

Redno vzdrževanje plinske napeljave v gospodarskih družbah vključuje:

 • zamenjavo gumijastega tesnila ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke,
 • pregled in zamenjavo dovodne cevi (priporočamo zamenjavo na vsaki 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca),
 • pregled ustreznosti pritrditve dovodne cevi z objemkami,
 • pregled in zamenjavo regulatorjev tlaka plina na vsaki 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca,
 • kontrolo delovanja plinskega trošila, gorilnika ali peči po navodilih proizvajalca, ki jo izvede pooblaščeni serviser,
 • pri fiksni plinski instalaciji je obvezen pregled plinske inštalacije od požarne pipe do plinskega trošila enkrat letno skladno z veljavno zakonodajo.

Kako ravnati, če zaznamo vonj po plinu?

 • Ugasnimo plamen na plinskem trošilu.
 • Zaprimo ventil na jeklenki.
 • Odprimo okna in vrata, da prostor prezračimo.
 • Privijmo zaščitno matico na jeklenki.
 • Odnesimo jeklenko na odprt prostor.
 • Pokličemo stalno intervencijsko službo distributerja na brezplačno telefonsko številko 080 1248.
 • Jeklenko, ki pušča, pregleda in odstrani intervencijska služba distributerja. V nobenem primeru jeklenke do prodajnega mesta ne prevažajmo sami.

Splošni pogoji in zakonodaja

Ceniki

Cenik utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah

Maloprodajni cenik utekočinjenega naftnega plina (UNP) v jeklenkah

MALOPRODAJNI CENIK UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA (UNP) V JEKLENKAH ZA GOSPODINJSTVO MPC brez DDV MPC z DDV
(22 %)

UNP v jeklenki 5 kg

13,32 €/kos

16,25 €/kos

UNP v jeklenki 10 kg

25,00 €/kos

30,50 €/kos

UNP v jeklenki 35 kg

87,50 €/kos

106,75 €/kos

*Cenik velja od 23. 10. 2023 do preklica.

Maloprodajna cena (MPC) vključuje zakonsko predpisano ekološko takso in zakonsko predpisan dodatek za povečanje energetske učinkovitosti ter prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije.

MALOPRODAJNI CENIK UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA (UNP) V JEKLENKAH ZA POGON VOZIL MPC brez DDV MPC z DDV
(22 %)

PROPAN v jeklenki za viličarje (TF) 10 kg

26,28 €/kos

32,06 €/kos

PROPAN v jeklenki za viličarje (TF) 11 kg

28,90 €/kos

35,26 €/kos

*Cenik velja od 23. 10. 2023 do preklica.

Maloprodajna cena (MPC) vključuje trošarino, zakonsko predpisan dodatek za povečanje energetske učinkovitosti in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije.

Cenik dostave na dom

Preberite več o unp v jeklenkah

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00