naslovnica unp v plinohramih za dom

Pomoč in podpora –
UNP v plinohramih

Preverite nasvete za varno uporabo UNP v plinohramih in kontakte za svetovanje in podporo ter preverite, kako poteka vzdrževanje plinohramov.

Predpisi, varnost in vzdrževanje

Varnostni listi:

Za varno uporabo utekočinjenega naftnega plina v plinohramih je potrebno upoštevati nekaj napotkov in dejstev o plinu.

Utekočinjen naftni plin je gorljiv, zato obstaja nevarnost požara in eksplozije. Prav zato je potrebno postavitev plinohrama in instalacije zaupati strokovno usposobljenim izvajalcem. Prav tako je pomembno, da plinsko trošilo (peč za ogrevanje, bojler za toplo vodo, štedilnik) montira in preizkusi pooblaščeni servis.

Plinohram in napeljavo lahko začnete uporabljati šele po opravljenem prevzemnem pregledu pooblaščenega organa za preglede.

Za varno uporabo morate kot uporabnik enkrat letno naročiti pregled plinske napeljave pri usposobljenem izvajalcu, periodični pregledi tlačne opreme pa se morajo opraviti v predpisanih terminih.

Kot uporabnik morate skrbeti tudi, da se plinska postaja uporablja namensko in, da se v njej vzdržuje urejenost in čistoča.

Zagotavljamo vam nemoteno oskrbo utekočinjenega naftnega plina v plinohrame oziroma nemoteno delovanje omrežja utekočinjenega naftnega plina.

Za svetovanje in pomoč pokličite našo službo vzdrževanja od PON do PET med 7.00 in 15.00:

V nujnih primerih ali ob uhajanju plina, pokličite našo intervencijsko službo – 24/7:

 1. Ugasnite plamen.
 2. Odprite vsa okna in vrata.
 3. Zaprite glavno požarno pipo.
 4. Ne uporabljajte stikal in telefona.
 5. Preprečite uporabo električnih zvoncev.
 6. Ne kadite.
 7. Luči lahko prižgete šele tedaj, ko vonja po plinu ne zaznate več.
 8. Čimprej pokličite pooblaščenega izvajalca ali svojega distributerja.
01 postavitev plinohrama

Mesto postavitve plinohrama je določeno v skladu s Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu – Uradni list RS, št. 22/91.

Povezane datoteke:

Uvodni pregled
Uvodni pregled plinohrama opravi organ za periodične preglede v okviru postopka dajanja nove opreme pod tlakom v uporabo in prevzema v pregled. Po pregledu izdela katalog ukrepov in določi program periodičnih pregledov.

Redni zunanji pregled – vsaki 2 leti
Pri tem pregledu, ki ga kontrolni organ opravlja na objektu, se ugotavlja stanje v uporabi, pregleda se varnostna in druga oprema plinohrama ter stanje mesta njegove postavitve.

Redni notranji pregled – vsakih 5 let
Pri tem pregledu se preverja stanje notranjosti plinohrama: stanje zvarnih spojev, plašča, ojačitev ipd. Če notranji pregled ni izvedljiv, se lahko namesto njega opravi zunanji pregled, trdnostni preizkus in meritve debeline pločevine.

Redni tlačni preizkus – vsakih 10 let
Redni tlačni preizkus se opravlja na 10 let oziroma do konca desetega leta od prvega tlačnega preizkusa oziroma od zadnjega notranjega pregleda.
Uspešno opravljen redni pregled je pogoj za nadaljevanje uporabe plinohrama.

• “Starejši” plinohrami
Za plinohrame starejšega letnika, ki so bili izdelani pred uveljavitvijo Pravilnika o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom, veljajo roki pregledov, ki so bili določeni ob izdaji obratovalnega dovoljenja in so praviloma krajši.

prikljucitev na omrezje 02

Sporočanje odčitkov plinskega števca

Vsi želimo ohranjati nadzor nad stroški v gospodinjstvu. Za zmanjšanje razlik med obračunano in dejansko porabo plina, predlagamo redno, mesečno posredovanje odčitkov plinskega števca. Tako boste uskladili plačila z dejansko porabo in se izognili razkoraku pri letnem obračunu porabe plina.

Odčitek plinskega števca sporočite v zadnjih petih dneh tekočega meseca:

 • preko portala MojPlin – uporabniški portal MojPlin vam omogoča hiter in enostaven vnos števčnega stanja, opomnik vnosa porabe, pregled odčitkov in mesečne porabe, pregled izstavljenih računov in prikaz stanja odprtih postavk.
 • na e-naslov: unp@plinarna-maribor.si
 • po pošti z oddajo Obrazca za popis števca porabe UNP iz plinohrama (s plačano poštnino).
 • na poštni naslov: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Sporočanje odčitkov plinskega števca

Odčitek mora biti resničen in mora odražati dejansko stanje na plinskem števcu. V kolikor boste odčitek sporočili pred zadnjim dnem v tekočem mesecu, se bo za preostale dni do konca tega meseca obračunala ocenjena poraba.

Računi

Možnosti prejema računov

Reklamacija računa

Račun lahko reklamirate do datuma njegove zapadlosti in reklamacijo posredujte na e-naslov: unp@plinarna-maribor.si ali poštni naslov: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Možnosti plačil računov

Plačila računov brez provizije na Mestni blagajni Mestne občine Maribor – Glavna avtobusna postaja, Mlinska ulica 1 v Mariboru

 • Plačila računov brez provizije na Mestni blagajni Mestne občine Maribor – Glavna avtobusna postaja, Mlinska ulica 1 v Mariboru
  Način plačila: samo z gotovino, do vrednosti 1.500 €
 • Preko direktne obremenitve
 • Z univerzalnim plačilnim nalogom na bankah in poštah
 • Preko elektronskega bančništva

Nasveti za varčno ogrevanje – modri prihranki

Preverite priporočila za učinkovito in gospodarno ogrevanje v vašem domu. Z upoštevanjem le-teh, lahko ustvarite občutne prihranke pri porabi in stroških energenta.

Splošni pogoji in zakonodaja

Ceniki utekočinjenega naftnega plina

Cene utekočinjenega naftnega plina

Preverite maloprodajni cenik utekočinjenega naftnega plina za prodajo v plinohram ali za odjem po plinomeru.

Maloprodajni cenik utekočinjenega naftnega plina – prodaja v plinohram

*Cenik je veljaven od 10. 7. 2024 do preklica.

MALOPRODAJNI CENIK UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA – PRODAJA V PLINOHRAM
Cena brez DDV* Cena z DDV (22 %) Cena z DDV (22 %) pri plačilu z gotovino
UNP – PROPAN 1,2081 €/liter 1,4738 €/liter 1,4297 €/liter
UNP – BUTAN – PROPAN 1,2120 €/liter 1,4787 €/liter 1,4342 €/liter

*V ceni so vključeni zakonsko predpisana ekološka taksa in dodatek za povečanje energetske učinkovitosti ter prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije.

Izredna dostava plina

Maloprodajna cena: 122 /prevoz

Prevoz do 500 l

Maloprodajna cena: 61,00 /prevoz

*Ceni veljata od 1. 11. 2014

Plačilni pogoji

Gotovinsko plačilo – gotovinska cena

 • gotovina
 • plačilne kartice

Obročno plačilo – pri plačilu na več obrokov velja negotovinska cena

Maloprodajni cenik utekočinjenega naftnega plina – odjem po plinomeru

*Cenik je veljaven od 1. 7. 2024 do preklica.

MALOPRODAJNI CENIK UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA – ODJEM PO PLINOMERU
Vrsta plina Način dobave Cena brez DDV* Cena z DDV (22 %)
UNP – PROPAN (za ogrevanje) po plinomeru 4,0859 €/m3 4,9848 €/m3

*V ceni so vključeni zakonsko predpisana ekološka taksa, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti ter prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije.

Uporabnina – plinohrami

*Cenik je veljaven od 1. 5. 2021 do preklica.

NADZEMNI PLINOHRAM
Prostornina UPORABNINA v €/mesec
Cena brez DDV DDV (22 %) Cena z DDV (22 %)
do 4000 l 4,0000 0,8800 4,8800
nad 4000 l 4,0000 0,8800 4,8800
PODZEMNI PLINOHRAM*
Prostornina UPORABNINA v €/mesec
Cena brez DDV DDV (22 %) Cena z DDV (22 %)
do 4000 l 4,0000 0,8800 4,8800
nad 4000 l 4,0000 0,8800 4,8800

*Podzemni plinohram, vključno z vstopnim jaškom in katodno zaščito.

Števnina s TDS

NADZEMNI PLINOHRAM
Vrsta plinomera TDS* Števnina Cena brez DDV

(TDS + Števnina)

Cena z DDV (22 %)
Mehovni do G 10 0,0939 1,2394 1,3333 1,6266
Mehovni nad G 10 0,0939 8,1580 8,2519 10,0673
Turb. in rotac. s korekt. 0,0939 58,2332 58,3271 71,1591
Turb. in rotac. brez korekt. 0,0939 38,2031 38,2970 46,7223
Podzemni rezervoar
Vrsta plinomera TDS* Števnina Cena brez DDV

(TDS + Števnina)

Cena z DDV (22 %)
Mehovni do G 10 0,4273 1,2394 1,6667 2,0337
Mehovni nad G 10 0,4273 8,1580 8,5853 10,4741
Turb. in rotac. s korekt. 0,4273 58,2332 58,6605 71,5658
Turb. in rotac. brez korekt. 0,4273 38,2031 38,6304 47,1291

*Transportno- distribucijski strošek

Povezane datoteke

Preberite več o unp v plinohramih

Prekinitev pogodbe o uporabi/najemu plinohrama

Kontakti za odjemalce utekočinjenega naftnega plina

Za dodatne informacije, smo vam z veseljem na voljo:

 • na telefonski številki za podporo odjemalcem: 02 22 843 00 – od PON do PET med 9.00 in 11.00 ter med 12.00 in 15.00
 • na e-naslovu: unp@plinarna-maribor.si
 • na poštnem naslovu: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
 • osebno na sedežu Plinarne Maribor – po predhodnem dogovoru

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00