naslovnica obrat bohova

Obrat Bohova

Obrat Bohova je sodobni kompetenčni center za upravljanje procesov z utekočinjenim naftnim plinom.

obrat bohova naslovnica

Obrat Bohova – sodobni kompetenčni center

Obrat Bohova, kot obrat Plinarne Maribor, je kompetenčni center za upravljanje procesov z utekočinjenim naftnim plinom, katerega poslanstvo je varno in neprekinjeno upravljanje:

  • strateškega skladišča propana ter skladišča mešanice propana in butana,
  • železniškega terminala,
  • terminala za dobavo plina in prodajo plina s točenjem v avtocisterne,
  • polnilnega centra za polnjenje jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom,
  • laboratorija za kontrolo jeklenk.

Za trajno in nemoteno oskrbo prebivalstva, industrije in obrti so znatne zaloge plina v skladišču Obrata Bohova pomemben člen v celostni oskrbi.

Železniški terminal, kot del logistične verige, omogoča dobavo plina v potrebnih količinah v vseh vremenskih razmerah.

Dobavo plina v avtocisterne širšemu krogu kupcev iz Slovenije in tujine zagotavljamo s sodobnim avtomobilskim terminalom.

Prenovljen polnilni center za polnjenje jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom združuje najsodobnejše elemente za pripravo, vključno s pranjem, polnjenje, kontrolo teže, dvojno kontrolo tesnosti in dosledno zagotavljanje sledljivosti. Polnilni center prevzema v polnjenje, poleg lastnih, tudi lastniške jeklenke drugih distributerjev, ki so izdelane v skladu s standardom SIST EN 1442, tako iz Slovenije kot iz tujine.

Zagotavljanje skladnosti polnjenja jeklenk dopolnjujemo z lastnim laboratorijem za kontrolo in atestiranje jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom.

Trajnostno naravnanost dokazujemo s certifikati

Trajnostno naravnanost in naravnanost »delati dobro in skladno«, v Obratu Bohova dokazujemo s certifikati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 in ISO 50001.

Za vse procese Obrata Bohova, smo pridobili Okoljevarstveno dovoljenje.

Jeklenke polnimo v najsodobnejšem polnilnem centru, za katerega smo pridobili Certifikat, s katerim dokazujemo skladnost delovanja z ADR 2023 (navodilo za pakiranje P200), v povezavi s standardom SIST EN 1439:2021. S tem Certifikatom dokazujemo, da je polnilni center pravilno opremljen, primerno organiziran in upravljan z ustrezno usposobljenim kadrom.

Laboratorij za kontrolo in atestiranje jeklenk deluje kot notranja inšpekcijska služba. Skladnost delovanja s standardom dokazujemo s pridobljenim certifikatom po EN 1440:2016+A2.2020.

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00