05 zemeljski plin 1

Zemeljski plin in ODS

Zemeljski plin je naravni vir energije z majhnimi izpusti ogljikovega dioksida, prašnih delcev in drugih onesnaževal, zato se uvršča med okoljsko najprimernejše energente.

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00