plinarna maribor certifikati in licence

Certifikati in licence

Kakovost, strokovnost in odgovorno ravnanje so ključni gradniki našega napredka.

Certifikati

Skupaj z matično družbo Istrabenz plini, smo eno izmed prvih slovenskih plinskih podjetij, ki je uvedlo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001, sistem ravnanja z okoljem po zahtevah standarda ISO 14001, sistem varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standarda ISO 45001 ter sistem upravljanja z energijo po zahtevah standarda ISO 50001.

certifikat

Ogled certifikatov

Področje certificiranja Standard Leto podelitve certifikata/
akreditacije
Povezane datoteke

Sistem vodenja kakovosti

ISO 9001:2015

2011

Sistem ravnanja z okoljem

ISO 14001

2011

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

ISO 45001

2011

Sistem upravljanja z energijo

ISO 50001

2017

Potrdilo o tehničnih
možnostih za odobritev 15-
letnega časovnega
intervala pri rednih
pregledih jeklenk UNP –
v skladu z ADR 2023

SGS SLO-I&E-3/1-
PM

2023

Certifikat notranje
inšpekcijske službe

ADR 1.8.7.6.

2024

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00