vodstvo lastnistvo naslovnica 1

Identity card

Company: PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.o.o.

Company short name: PLINARNA MARIBOR d.o.o.

Headquarters: Maribor, Slovenija

Business address: Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor 

Phone number: +386 2 22 843 00

E-mail address: info@plinarna-maribor.si

Website: www.plinarna-maribor.si

Registration number: 5034477000

Transactional accounts:

  • Banka Intesa Sanpaolo: SI56 1010 0005 0463 566
  • Nova KBM: SI56 0451 5000 0473 480

Tax number: SI 12048852

Entry number in the court register: 10035800

Date of entry in the court register: 9. 7. 1974

Main activity: 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži – distribucija zemeljskega plina, polnjenje in prodaja utekočinjenega naftnega plina, servisno-inštalacijske storitve.

The company’s share capital: EUR 1.316.340,00

Parent company: ISTRABENZ PLINI, plini in plinske tehnologije, d.o.o.

Parent company equity interest: 100 %

Pridružena družba: Moja energija d.o.o.

Company equity interest: 33,3 %

Number of employees (31 December 2023): 83

Management: Boštjan Vrhovšek, Director

History of Plinarna Maribor

Obrat Bohova

Sedež in poslovni naslov: Ledina 26 – Bohova, 2311 Hoče, Slovenija

Phone number: +386 2 61 306 60

E-mail address: bohova@plinarna-maribor.si

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US +386 2 22 843 00