27 novica cenik zemeljskega plina

Pomoč in podpora – Zemeljski plin

Pridobite vse potrebne informacije o zanesljivem in varčnem načinu ogrevanja z zemeljskim plinom.

Predpisi, varnost in vzdrževanje

Posebna nevarnost požara nastane, kadar se zemeljski plin pomeša z zrakom v prisotnosti odprtega plamena ali drugega vira vžiga. V takšnih okoliščinah, in v zaprtem prostoru nastane v eksplozivnem območju posebna nevarnost eksplozije.

Plamena plina ne gasimo, dokler požarne pipe niso zaprte, sicer obstaja nevarnost nastanka eksplozijskega oblaka. Za gašenje manjših požarov uporabljamo aparate na prah ali ogljikov dioksid, za večje pa razpršeni vodni curek.

Plin v večjih koncentracijah omamlja in povzroči izgubo zavesti in zaradi pomanjkanja kisika tudi zadušitev.

Iz ogroženih prostorov rešujemo ponesrečence z uporabo dihalnih aparatov. Ponesrečence prenesemo na čist zrak, izven nevarnega območja, in jim nudimo umetno dihanje ter pokličemo zdravniško pomoč.

Pri uhajanju plina iz plinovodnih instalacij in naprav nastaja eksplozivna zmes. Plin je lažji od zraka in se dviga. Potrebno je preprečiti iskrenje in onemogočiti nastanek vira vžiga ter dostop odprtega plamena. Z detektorjem (eksplozimetrom) določimo nevarno območje, le to označimo in preprečimo dostop. V nevarnem območju je potrebno uporabiti zaščitno obleko proti visoki temperaturi. V ogrožene prostore vstopimo samo z dihalnim aparatom.

V Plinarni Maribor zagotavljamo 24-urno intervencijsko službo v primeru uhajanja zemeljskega plina na območju občin, kjer izvajamo javno gospodarsko službo Operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina.  

Zemeljskemu plinu se dodaja odorans z značilnim vonjem, s čimer lahko zaznamo, da je prišlo do uhajanja in bi lahko nastala eksplozivna zmes zemeljskega plina in zraka.

Vonj po plinu na prostem

 • Nemudoma pokličite našo intervencijsko službo na telefonsko številko +386 2 22 843 00 in navedite, kdo kliče in kje ste zaznali vonj po plinu. Ob delavnikih po 15. uri in dela prostih dneh, bo klice prevzelo podjetje Sintal. Operaterju izrecno navedite, da želite intervencijo Plinarne Maribor. V kolikor operaterja ne bi mogli priklicati, opravite Klic v sili na telefonsko številko 112.

Kako ravnati, če zaznate vonj po plinu?

 • Ugasnite plamen na plinskem trošilu.
 • Zaprite ventil na jeklenki.
 • Odprite okna in vrata, da prostor prezračite.
 • Privijte zaščitno matico na jeklenki.
 • Odnesite jeklenko na odprt prostor.
 • Pokličite stalno intervencijsko službo distributerja na brezplačno telefonsko številko 080 1248.
 • Jeklenko, ki pušča, pregleda in odstrani intervencijska služba distributerja. V nobenem primeru jeklenke do prodajnega mesta ne prevažajte sami.

Vonj po plinu v stavbah – Ukrepajte v sledečem vrstnem redu:

 • Odprite vsa okna in vrata – napravite prepih. 
 • Zaprite dovod plina pred plinomerom in na glavni plinski zaporni (požarni) pipi. 
 • V prostorih, v katerih ste zaznali vonj po plinu: ne uporabljajte odprtega plamena, ne kadite, ne uporabljajte vžigalic in vžigalnikov, električnih stikal in vtičnic, zvoncev in telefonov. 
 • Opozorite druge stanovalce (s trkanjem, klicanjem ipd.) in zapustite stavbo ter se umaknite na varno razdaljo. 
 • Pokličite intervencijsko službo, kot navedeno v »Vonj po plinu na prostem«. 

Povezane datoteke:

prikljucitev na omrezje 02

Sporočanje odčitkov plinskega števca

Vsi želimo ohranjati nadzor nad stroški v gospodinjstvu. Za zmanjšanje razlik med obračunano in dejansko porabo plina, predlagamo redno, mesečno posredovanje odčitkov plinskega števca. Tako boste uskladili plačila z dejansko porabo in se izognili razkoraku pri letnem obračunu porabe plina. 

Odčitek plinskega števca sporočite v zadnjih petih dneh tekočega meseca

 • preko portala MojPlin – uporabniški portal MojPlin vam omogoča hiter in enostaven vnos števčnega stanja, opomnik vnosa porabe, pregled odčitkov in mesečne porabe, pregled izstavljenih računov, prikaz stanja odprtih postavk in prikaz obvestil Operaterja distribucijskega sistema.
 • na e-naslov:zp@plinarna-maribor.si
 • na poštni naslov: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Sporočanje odčitkov plinskega števca

Odčitek mora biti resničen in mora odražati dejansko stanje na plinskem števcu. V kolikor boste odčitek sporočili pred zadnjim dnem v tekočem mesecu, se bo za preostale dni do konca tega meseca obračunala ocenjena poraba. 

Računi

Možnost prejema računov:

 • V pisni obliki, po pošti v hišni predalčnik
 • V elektronski obliki, na vaš sporočen e-naslov – naročite eRačun
 • preko portala MojPlin
 • z izpolnitvjo Zahtevka za prejemanje računov v elektronski obliki, ki ga posredujte na e-naslov: e-racun@plinarna-maribor.si ali poštni naslov: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
 • s prijavo v vaši izbrani spletni banki
 • z vklopom v mobilni denarnici mBills

Reklamacija računa

Račun lahko reklamirate do datuma njegove zapadlosti in reklamacijo pošljete na e-naslov: zp@plinarna-maribor.si ali poštni naslov: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor 

Možnost plačil računov

 • Plačila računov brez provizije na Mestni blagajni Mestne občine Maribor – Glavna avtobusna postaja, Mlinska ulica 1 v Mariboru 
  Način plačila: samo z gotovino, do vrednosti 1.500 € 
 • Preko direktne obremenitve 
 • Z univerzalnim plačilnim nalogom na bankah in poštah 
 • Preko elektronskega bančništva

Nasveti za varčno ogrevanje – modri prihranki

Preverite priporočila za učinkovito in gospodarno ogrevanje v vašem domu. Z upoštevanjem le-teh lahko ustvarite občutne prihranke pri porabi in stroških energenta.

Splošni pogoji in zakonodaja

Povezane datoteke:

Zakonodaja

Predpisi, ki urejajo delovanje dobavitelja zemeljskega plina, s poudarkom na odnosu dobavitelj – odjemalec:

Ceniki za dobavo zemeljskega plina

Za GOSPODINJSKE in MALE POSLOVNE ODJEMALCE:

Za POSLOVNE ODJEMALCE:

Kontakti za odjemalce zemeljskega plina

Za dodatne informacije, smo vam z veseljem na voljo:

 • na telefonski številki za podporo odjemalcem: +386 2 22 843 34 – od PON do PET med 9.00 in 11.00 ter med 12.00 in 15.00
 • na e-naslovu: prodaja@plinarna-maribor.si
 • na poštnem na naslovu: Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor
 • osebno na sedežu Plinarne Maribor – po predhodnem dogovoru
Preberite več o zemeljskem plinu

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US +386 2 22 843 00