druzbena odgovornost header

Social Responsibility

Skrb za trajnostni razvoj predstavlja strateško usmeritev Skupine Istrabenz plini, kateri pripada tudi Plinarna Maribor. Naša strategija družbeno odgovornega delovanja temelji na kakovosti in zagotavljanju varnosti za zaposlene, varnem ravnanju z okoljem in podpori lokalni skupnosti.

Vsak zaposleni v Plinarni Maribor, kot del Skupine Istrabenz plini, predstavlja gradnik v mozaiku uspeha in napredka celotne Skupine.

Ensuring the safety of all employees is crucial for providing a healthy and stimulating working environment, given the nature of the work. In doing so, we strive to create an inclusive environment among our colleagues, provide professional and personal development through our training system, and are committed to complying with all regulations relating to labour law and operations in the gas industry.

varnost pri delu

Varnost pri delu in skrb za zdravje ter okolje so v Skupini Istrabenz plini, kateri pripada tudi Plinarna Maribor, vedno na prvem mestu. Pri delovanju nas vodi odgovornost do svojih zaposlenih in okoliških prebivalcev, naš napreden sistem vodenja varnosti pa nam omogoča, da na izzive varnosti vselej odgovarjamo hitro in učinkovito. Prednostna naloga ostaja izboljšanje varnostne kulture v vseh podjetjih znotraj Skupine. Sodelovanje z matično družbo – Skupino SIAD ter uporaba njihovega sistema varnosti, še dodatno krepita našo odpornost na različne varnostne izzive v sodobnem svetu.

Z namenom nenehnega razvoja in nadgrajevanja sistema vodenja varnosti smo v Plinarni Maribor certificirani po zahtevah standarda ISO 45001.

Znotraj podjetja Plinarna Maribor in Skupine Istrabenz plini ter Skupine SIAD, s stalnimi posodobitvami razvijamo sistem za ocenjevanje tveganj, izvajamo usposabljanja in spodbujamo zaposlene, da sledijo dobrim praksam na področju varnosti. Zagovarjamo zdrav način življenja z veliko gibanja, raznoliko prehrano, brez kajenja in uživanja alkohola, obenem pa zaposlene redno obveščamo o novih dognanjih s področja zdravega načina življenja in varnosti na delovnem mestu.

We are moving our entire safety management system away from learning from mistakes and towards modern safety management and learning from positive examples. Our long-term goal is to achieve Safety 2 standards. We treat all accidents at work with the utmost seriousness, always guided by the vision of “Zero Accidents at Work”.

Our key tasks are:

 • Identifying hazards and taking corrective and preventive measures.
 • Continuous security upgrades at our facilities.
 • Upgrading active and passive security in the company.
 • Training of employees and informing the surrounding area of the dangers.
 • Actively informing our customers through electronic media, brochures and leaflets. 
 • Working with firefighters and civil protection in the area of our largest plants.
 • Setting an example in the gas industry in safety, health and environmental care.

Plinarna Maribor ima en obrat večjega tveganja za nezgode večjih razsežnosti (SEVESO) – Obrat Bohova. Največja nevarnost tega obrata je povezana s skladiščenjem velikih količin utekočinjenega naftnega plina. Zavedamo se odgovornosti za našo varnost in varnost okolice, zato stalno preverjamo sistem varnosti s pomočjo ocenjevanja tveganj in rednih varnostnih pregledov, vse naloge pa izvajamo skladno z zakonodajo. O vseh novostih obveščamo javnosti in skrbimo za reden pretok informacij.

Povezane datoteke

znaki za nevarnost

Helpful links

skrb za okolje

Delovanje s skrbjo do okolja predstavlja eno izmed osnovnih usmeritev Skupine Istrabenz plini, kateri pripada tudi Plinarna Maribor. Z raznolikimi dejavnostmi v vseh industrijskih segmentih in različnih proizvodnih procesih razvijamo aplikacije industrijskih plinov, pri čemer številni predstavljajo nepogrešljiv del sodobnih ekoloških rešitev.

Our solutions, developed in collaboration with established experts, reduce energy consumption in a wide range of industries and improve our relationship with the environment. We are committed to using gas as an energy source, which by the very nature of its operation contributes to reducing pollution.

We are committed to leading by example and to reducing or eliminating our negative impact on the environment, even in our day-to-day activities. We continuously strive to ensure the efficient use of energy for heating, vehicle propulsion and electricity by using the latest technology in our appliances and vehicles. When it comes to handling of the waste we have introduced separate collection and disposal by authorised waste management companies. Water used in the technological processes of inspecting and testing pressure vessels and tankers is recycled and reused.

ISO 14001 Environmental Management certification

In 2004, Plinarna Maribor received the ISO 14001 Environmental Management certification, which we have successfully maintained.

Environmental objectives

Based on the environmental policy, we have set the following permanent objectives within the Gas Policy, on the basis of safety reports and risk assessments:

 • Aligning our operations with the requirements of environmental legislation.
 • Increasing safety when handling and storing our products.
 • Preserving natural resources.
 • Improving the preparedness and response in case of emergency.
 • Improving working conditions and employee satisfaction.
 • Effective internal and external communication.
 • Širitev vzpostavljenega sistema v vseh družbah v Skupini Istrabenz plini.

Helpful links

kakovost

V Plinarni Maribor sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, na področju športa, kulture in humanitarnosti, s čimer želimo ustvarjati raznolike vsebine in poskrbeti za naš doprinos družbi.

V Plinarni Maribor imamo vpeljane certificirane sisteme, ki potrjujejo kakovost naših storitev. Z njimi zagotavljamo uspešno izvajanje procesov, zmanjševanje vplivov na okolje ter izboljševanje varnosti in zdravja pri delu.

preberite več o varnostni politiki Preberite več o politiki vodenja

V Plinarni Maribor sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, na področju športa, kulture in humanitarnosti, s čimer želimo ustvarjati raznolike vsebine in poskrbeti za naš doprinos družbi.

S politiko sponzorstev in donacij želimo z okoljem ustvariti partnerski odnos, ki je osnova dolgotrajnega razvoja tako Skupine kot celotne družbene skupnosti.

giz dzp 1
cropped giz unp logo retina ipad
GIZ TP logo pdf
EIGA logo.pdf

Plinarna Maribor, kot podjetje z bogato tradicijo, znanjem in izkušnjami, smo člani dveh strokovnih združenj v Sloveniji:

GIZ DZP, gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g. i. z., (GIZ DZP, g, i. z.)

Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) so ustanovili operaterji distribucijskega sistema, ki distribuirajo zemeljski plin v lokalnih skupnostih ter skrbijo za zanesljivo in učinkovito delovanje plinovodnih sistemov.

Plinarna Maribor v združenju deluje kot ustanovni član vse od leta 2001.

Dejavnosti združenja so:

 • podpora operaterjem pri temeljnih dejavnostih in ustvarjanju pogojev za uspešno poslovanje na trgu z zemeljskim plinom; promoviranje uporabe zemeljskega plina pri končnih odjemalcih,
 • spodbujanje prenosa znanja in uveljavljanje mednarodnih tehničnih predpisov (standardi DWGV),
 • prizadevanje za prepoznavnost in uveljavitev novih plinskih tehnologij, ki zagotavljajo visoko stopnjo učinkovite rabe energije.

GIZ UNP, gospodarsko interesno združenje za utekočinjene naftne pline, g. i. z., (GIZ UNP, g. i. z.)

GIZ UNP, g. i. z., skrbi za koordinacijo ključnih aktivnosti in poenotenje standardov med ponudniki utekočinjenega naftnega plina. V združenju delujemo kot ustanovni član vse od leta 1996.

Ključni cilji združenja so:

 • strokovnost pri opravljanju dejavnosti na področju utekočinjenih naftnih plinov in tehničnih plinov,
 • enotno urejanje področja varnosti in zdravja, varovanja okolja, kakovosti in prevozov nevarnih snovi (ADR),
 • enotno izvajanje tehničnih predpisov,
 • priprava in enotna uporaba standardov,
 • usklajeno sodelovanje s pristojnimi institucijami,
 • pospeševanje uporabe utekočinjenih naftnih in tehničnih plinov,
 • krizni management za področje utekočinjenih naftnih in tehničnih plinov,
 • članstvo v Evropskem združenju za utekočinjeni naftni plin (Liquid Gas Europe).

Naša matična družba Istrabenz plini deluje od leta 2005 kot ustanovni član tudi v GIZ TP, gospodarsko interesno združenje za tehnične pline, g. i. z., (GIZ TP, g. i. z.)

Aktivnosti združenja zajemajo predvsem naslednja področja dela:

 • strokovnost pri opravljanju dejavnosti tehničnih plinov,
 • enotno urejanje področja varnosti in zdravja, varovanja okolje, kakovosti ter prevozov nevarnih snovi,
 • svetovanje članom,
 • enotno izvajanje tehničnih predpisov,
 • priprava in enotna uporaba standardov,
 • usklajeno sodelovanje s pristojnimi institucijami pri sprejemanju predpisov in glede drugih vprašanj,
 • pospeševanje uporabe tehničnih plinov,
 • krizni management za področje tehničnih plinov,
 • Članstvo v Evropskem združenju za tehnične pline (EIGA),
 • Stalna izmenjava informacij, ki so lahko koristne za doseganje ciljev združenja.

Istrabenz plini so tudi člani Evropskega združenja za tehnične pline EIGA (European Industrial Gases Association).

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US +386 2 22 843 00