03 unp v jeklenkah 1

Varno ravnanje s plinom v jeklenkah

Preverite nasvete za varno uporabo plinskih jeklenk in plinskih naprav.

Nasveti na enem mestu

Prenesite navodila za uporabo jeklenke Plindom

Prenesite navodila

Varna priključitev in zamenjava jeklenke

 • Prepričamo se, da sta ventila na obeh jeklenkah zaprta.
 • Pregledamo tesnilo regulatorja in ga zamenjamo.
 • Regulator privijemo na ventil jeklenke.
 • Odpremo ventil. Spoj med ventilom in regulatorjem preverimo z namenskim razpršilom ali milnico.
 • Če spoj med ventilom na jeklenki in regulatorjem ne tesni, ventil na jeklenki zapremo ter pregledamo tesnilo in ležišče. Ponovno privijemo regulator in preverimo tesnjenje.
 • Če spoj še vedno pušča, ventil zapremo, jeklenko odnesemo na odprt prostor in obvestimo lastnika jeklenke na brezplačni telefonski številki 080 1248 ali 080 1228.

Pravilno skladiščenje jeklenk

 • Jeklenko skladiščimo v pokončni legi.
 • Ventil mora biti zaprt, matica (pokrovček) pa privita.
 •  Prostor redno zračimo in ščitimo pred pregrevanjem nad 50 °C.
 •  Jeklenke ne smemo skladiščiti pod površino okoliškega terena. Neprimerni prostori za skladiščenje so: kleti, stopnišča, prostori z jaški za kanalizacijo, prostori z odprtim plamenom in podobni prostori.
 • V gospodinjstvu so lahko shranjene največ tri jeklenke s kapaciteto polnjenja 10 kg in ena jeklenka s kapaciteto polnjenja 5 kg. V prostoru s plinskim trošilom je lahko nameščena le ena jeklenka s kapaciteto polnjenja do 10 kg.
varno ravnanje s plinom v jeklenkah

Pravilna uporaba plina v jeklenki

 • Jeklenke ne smemo priključiti na plinsko trošilo brez regulatorja tlaka.
 • Jeklenka mora biti med uporabo vedno v pokončni legi.
 • Plinska trošila (štedilnik, peč) morajo biti namenjena za uporabo mešanice butana in propana.
 • S plinom in plinskimi trošili lahko ravnajo le osebe, poučene v skladu z navodili. Otrokom ni dovoljeno rokovanje s plinom.
 • V zaprtem prostoru uporabljamo plinska trošila s termomagnetnim varovalom.
 • Prostore s plinskimi trošili redno zračimo.
 • Plinska trošila in plinsko opremo pregledujemo in vzdržujemo v skladu z navodili proizvajalca.
 •  Jeklenko vedno vrnemo s privito zaščitno matico.

Kako ravnati, če zaznate vonj po plinu?

 • Ugasnite plamen na plinskem trošilu.
 • Zaprite ventil na jeklenki.
 • Odprite okna in vrata, da prostor prezračite.
 • Privijte zaščitno matico na jeklenki.
 • Odnesite jeklenko na odprt prostor.
 • Pokličite stalno dežurno službo distributerja 080 1228.
 • Jeklenko, ki pušča, pregleda in odstrani dežurna služba distributerja. V nobenem primeru jeklenke do prodajnega mesta ne prevažajte sami.
plin v gospodinjstvu

Redno vzdrževanje plinske napeljave v gospodinjstvu obsega:

 • zamenjavo gumijastega tesnila ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke,
 • pregled in zamenjavo dovodne cevi – priporočamo zamenjavo na vsaki 2 leti,
 • pregled ustreznosti pritrditve dovodne cevi z objemkami (skladno z navodili proizvajalca za montažo cevi),
 • pregled in zamenjavo regulatorja tlaka plina najmanj vsakih 8 let, ne glede na stanje,
 • pregled plinske inštalacije od požarne pipe do porabnika – vsako leto.

Splošni pogoji poslovanja z jeklenko Plindom

Splošni pogoji

Imate vse
informacije?

Na voljo smo vam za informacije in pomoč pri uporabi naših produktov.

Vprašajte nas 02 22 843 00