za podjetja 1

Varna uporaba plinskih jeklenk in plinskih naprav

Preverite nasvete za varno uporabo plinskih jeklenk in plinskih naprav.

Varna uporaba plina v jeklenkah

Za pravilno, racionalno in varno delo z mešanico butan-propana ali s propanom mora uporabnik poznati osnovne značilnosti plina v tekočem ali plinastem stanju. Pri rokovanju s plinom mora uporabljati obvezna osebna zaščitna sredstva.

Zaposleni, ki delajo s plini, morajo biti ustrezno usposobljeni, skladno z zahtevami zakonskih predpisov.

varna uporaba

Nasveti za varno skladiščenje in uporabo jeklenke

Pri skladiščenju in varni uporabi jeklenk v gospodarskih družbah morate upoštevati naslednje napotke.

 • Jeklenke skladiščimo v pokončni legi, v ustreznem skladiščnem prostoru skladno z veljavnimi predpisi. Skladiščni prostor ne sme biti nižje od terena okolice.
 • Pri ureditvi skladiščnega mesta je potrebno upoštevati tudi vse zahteve požarne varnosti skladno z veljavno zakonodajo.
 • Skladiščni prostor mora biti dobro prezračevan ter z ustreznimi odmiki od virov vžiga.
 • Pred zamenjavo jeklenke je potrebno zapreti ventile na plinski instalaciji ter na jeklenki.
 • Pri odvijanju zaščitne matice in pri odvijanju stare, prazne jeklenke ter privijanju nove, polne jeklenke na plinsko instalacijo upoštevajmo, da je na armaturi levi navoj (odvijamo v smeri urinega kazalca, privijamo v obratni smeri urinega kazalca).
 • Ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke zamenjamo gumijasto tesnilo regulatorja ter kontroliramo tesnjenje s posebnim pršilom ali milnico.
 • Vsa plinska trošila za uporabo v zaprtih prostorih morajo biti opremljena s termo varovalom.
varna uporaba pisarna

Nasveti za vzdrževanje plinskih napeljav

Redno vzdrževanje plinske napeljave v gospodarskih družbah vključuje:

 • zamenjavo gumijastega tesnila ob vsaki zamenjavi plinske jeklenke,
 • pregled in zamenjavo dovodne cevi (priporočamo zamenjavo na vsaki 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca),
 • pregled ustreznosti pritrditve dovodne cevi z objemkami,
 • pregled in zamenjavo regulatorjev tlaka plina na vsaki 2 leti oz. po priporočilih proizvajalca,
 • kontrolo delovanja plinskega trošila, gorilnika ali peči po navodilih proizvajalca, ki jo izvede pooblaščeni serviser,
 • pri fiksni plinski instalaciji je obvezen pregled plinske inštalacije od požarne pipe do plinskega trošila enkrat letno skladno z veljavno zakonodajo.

Have you found everything you needed?

If you need any information and assistance on how to use our products, feel free to contact us

CONTACT US +386 2 22 843 00