Novinarsko središče

Uspešno poslovno leto 2004

14.09.2005
V letu 2004 smo poslovali še bolje kot v letu poprej. Poslovni prihodki v letu 2004 znašajo nekaj več kot 5,4 milijarde tolarjev, kar je za skoraj 5 odstotkov več od doseženega poslovnega prihodka v letu 2003. Prodali smo skoraj 47 milijonov m3 zemeljskega plina in s tem presegli načrtovani obseg prodaje.
V primerjavi z letom 2003 se je za skoraj 3 odstotke povečalo število odjemalcev zemeljskega plina, ki jih je sedaj že več kot 20.000. V letu 2004 ima Plinarna Maribor v oskrbi preko 3300 rezervoarjev utekočinjenega naftnega plina, kar je za slabih 6 odstotkov več kakor v letu 2003. Pozitivne rezultate ugotavljamo tudi pri trženju storitev plinske dejavnosti, še posebej na področju delovanja laboratorija za umerjanje plinomerov.
 time 338 | cache 0