Utekočinjen naftni plin

Utekočinjen naftni plin

Utekočinjen naftni plin je gorivo z visoko stopnjo energetske učinkovitosti, prijazno do okolja, njegova uporaba je še bolj ekonomična od drugih goriv. Prav zaradi teh lastnosti se tako hitro uveljavlja v vsakdanjem življenju in industriji, njegova uporaba pa se povečuje iz leta v leto.

Utekočinjen naftni plin (UNP) sestavljajo posebej izbrani ogljikovodiki ali njihove zmesi, ki jih pridobivamo pri predelavi nafte ali pri obdelavi surovega zemeljskega plina. V splošni rabi se uporabljata plina propan (C3H8) in butan (C4H10), in sicer kot samostojna plina in kot njuna mešanica.

UNP je nestrupen gorljiv plin, težji od zraka, ki je v določenem razmerju z zrakom eksploziven. Plinu je dodan odorans, značilen vonj, po katerem zaznamo njegovo prisotnost . Izjemoma se, za posebne tehnološke postopke (npr. kot potisni plin), uporablja tudi neodoriran plin. Produkt gorenja (pri pravilno nastavljeni mešanici plina in zraka) sta CO2 in H2O, kar je ekološko sprejemljivo.

Pomembnejše fizikalne in kemične lastnosti UNP

 Propan (komercialni)Butan (komercialni)
kemijska formulaC3H8C4H10
molekularna masa44,1058,12
gostota plinske faze 2,03 kg/m32,67 kg/m3
gostota tekoče faze pri 0°C 0,52 kg/l 0,58 kg/l
vrelišče -42°C-0,5°C
meja eksplozivnosti2,0-10,0 vol %1,8 - 8,5 vol %
kurilnost (zgornja)93,94 MJ/m3 121,80 MJ/m3

UNP skladiščimo pri sobni temperaturi v tlačnih posodah kot tekočino, kar pomeni, da lahko na relativno majhnem prostoru akumuliramo veliko količino energije. To nam omogoča širok spekter uporabe.

Uporaba UNP-ja iz plinskih rezervoarjev je v primerjavi z zemeljskim plinom, pri katerem je distribucija odvisna od razvejanosti plinovodnega omrežja, mogoča povsod, do koder segajo slovenske ceste.

Utekočinjen naftni plin se je v distribuciji Plinarne Maribor pojavil leta 1968 kot surovina za pridobivanje mestnega plina. To je plinarni hkrati tudi omogočilo distribucijo utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah. UNP se je uporabljal v gospodinjstvu, kmetijstvu in industriji. Za energetsko porabo so se uporabljale 35 kg jeklenke, vezane v butanske postaje. Po letu 1980 so se začeli v energetski uporabi uporabljati premični rezervoarji (na polnjenje so se vozili v plinarno). Široko uporabo UNP v energetske namene je omogočila nova zakonodaja v letu 1992, ki je varnostne odmike bistveno znižala, zato je bilo mogoče postaviti rezervoar za UNP skoraj na vsako parcelo. Uporabljati so se začeli stabilni rezervoarji, ki se polnijo na mestu uporabe iz avtomobilskih cistern.

Plinarna Maribor razpolaga z lastno logistiko, avtocisternami, opremljenimi s sistemom sledenja vozil in z ročnimi terminali za avtomatsko obdelavo in prenos podatkov. Sistem sledenja je nadgrajen z bazo vseh rezervoarjev v oskrbi, kar omogoča kakovostno in racionalno načrtovanje razvozov in hkrati kratek odzivni čas.

Uporaba UNP-ja je široka. Uporabljamo ga v gospodinjstvu za kuhanje, v individualnih in večstanovanjskih objektih in v večjih omrežjih za ogrevanje in pripravo sanitarne vode, za pogon vozil (avtoplin), v prostem času kot opreme pri kempiranju za ogrevanje, kuhanje in razsvetljavo, v industriji za varjenje, rezanje in segrevanje ter v kmetijstvu za ogrevanje rastlinjakov, oskrbo živalskih farm ipd.

Uporaba UNP zagotavlja udobnost. Sodobne plinske naprave so preproste in zagotavljajo varno, hitro in točno regulacijo ogrevanja. Preprost je tudi pregled porabe in zaloge plina v plinskem rezervoarju. Z UNP je mogoče sodobno in udobno ogrevati na vseh lokacijah.

UNP je okolju prijazen, zanesljiv in ekonomičen energent. Pri izgorevanju nastaja najmanj okolju škodljivih snovi, njegova prednost pa je tudi tiho delovanje plinskih naprav. Visoki izkoristki energije, učinkovita regulacija, majhna potreba po lastnem prostoru za plinske naprave, dolga življenjska doba in nezahtevnost vzdrževanja plinskih naprav, preprosta zamenjava tradicionalnih energentov in seveda visoka kurilna vrednost UNP-ja v primerjavi z drugimi gorivi zagotavljajo največjo mogočo ekonomičnost. Pri uporabi UNP-ja iz plinskega rezervoarja nismo odvisni od omrežja. Strokovno izvedena instalacija omogoča preprosto in varno uporabo energije.

Predpis na državni ravni, ki ureja uporabo utekočinjenega naftnega plina, njegovo skladiščenje in pretakanje ter način vgradnje naprav in postrojev za utekočinjeni naftni plin in varnostne ukrepe, je pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Ur.l. RS, št. 22/91)

 

 

 time 298 | cache 0