Novinarsko središče

V veljavi novi Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina

17.10.2008

Spoštovani uporabniki omrežja zemeljskega plina !

Obveščamo vas, da z dne 25.10.2008 stopi v veljavo akt: Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje občine…. (Ur. l. RS št. 97, dne 10.10.2008)

Sprememba zakonodaje na energetskem področju obvezuje Plinarno Maribor d.d., da s spremembami uskladi tako sistem poslovanja kot tudi predpise, ki jih je dolžna izdajati kot izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Na podlagi 70. člena Energetskega zakona so tako vsi sistemski operaterji distribucijskih omrežij v Sloveniji morali v skladu z novimi zahtevami zakonodaje na novo urediti medsebojna razmerja uporabnikov omrežja in sistemskega operaterja in sicer v aktu Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje občine

Predmet urejanja:

Predpis ureja temeljne pravice in obveznosti tako uporabnika kot tudi sistemskega operaterja glede uporabe distribucijskega omrežja in sicer:
- Izdajanje soglasij za priključitev,
- Pogodbena razmerja, potrebna za uporabo omrežja oziroma pridobivanje zemeljskega plina iz omrežja,
- Natančneje opredeljuje pravice in obveznosti, kot dopolnitev pogodbenih obveznosti,
- Varstvo potrošnikov…, kar pomeni nadaljevanje pogodbenega razmerja v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja na  podlagi teh pogojev.

Hkrati vas obveščamo:

- Za nadaljevanje pogodbenega razmerja z vaše strani niso potrebne nikakršne aktivnosti!
- Svojo porabo in razporeditev v odjemno skupino lahko spremljate na naših uporabniških spletnih straneh, o čemer boste obveščeni tudi s posebnim obvestilom ob letnem obračunu.

 

 time 275 | cache 0