Novinarsko središče

Do konca leta 8 novih kilometrov plinovoda

02.03.2004
Plinarna Maribor uspešno zaključila leto 2003; letos načrtujejo pričetek trženja tehničnih plinov

Plinarna Maribor bo v tem letu na območju Maribora ob tesnem sodelovanju z Mestno občino Maribor izgradila približno 8 novih kilometrov plinovoda. Investicija, vredna okrog 240 milijonov tolarjev, je del dolgoročnega poslovnega načrta Plinarne Maribor in razvojne politike Mestne občine Maribor na področju komunalne energetike. Z njim podjetje uresničuje svoje temeljno poslanstvo – čimvečjem krogu ljudi omogočiti dostop do okolju prijazne ter cenovno in kakovostno sprejemljive energije zemeljskega plina. Na današnjem srečanju z novinarji so direktor Plinarne Maribor mag. Alan Perc, glavni direktor družbe Istrabenz Plini Zorko A. Cerkvenik in župan Mestne občine Maribor Boris Sovič povedali, da je izgradnja plinovodnega omrežja v mariborski občini skupen in prednostni projekt. Boris Sovič je ob tem poudaril, da se je Plinarna Maribor v 134 letih svojega delovanja razvila v izjemno ekološko ozaveščeno podjetje. Je eno redkih podjetij, ki posluje v skladu z najvišjimi ekološkimi standardi ter prvo plinsko podjetje s certifikatom za sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001.


Po ocenah vodstva in lastnikov, med njima sta največja Istrabenz plini s 54 odstotki in Mestna občina Maribor s 34 odstotki delnic, se je poslovno leto 2003 zaključilo uspešno. Ob koncu lanskega leta je imela Plinarna Maribor, ki zaposluje 111 strokovnjakov, na slovenskem trgu 13-odstotni tržni delež na trgu utekočinjenega naftnega plina in 18-odstotni tržni delež distribucije zemeljskega plina. Lansko poslovno leto so v Plinarni Maribor zaključili s prihodkom v višini 5,4 milijarde tolarjev, kar je za dobro petino več od doseženega skupnega prihodka v letu 2002. Prodali so več kot 43 milijonov m3 zemeljskega plina in s tem presegli načrtovan obseg prodaje. V primerjavi z letom poprej se je za dobre 3 odstotke povečalo število odjemalcev zemeljskega plina, ki jih je sedaj skupaj skoraj 20.000. Glede na počasnejši trend prodaje utekočinjenega naftnega plina v primerjavi s preteklimi leti in ob pričakovanem padcu prodaje v jeklenkah je podjetje v letu 2003 doseglo 2-odstotno rast v primerjavi z letom 2002. Na področju oskrbe z utekočinjenim naftnim plinom v rezervoarjih je bila dosežena 5-odstotna rast glede na leto 2002, skupno število rezervoarjev pa se je povzpelo čez 3000.


V podjetju načrtujejo, da bodo s kakovostnim sistemom vodenja, zanj so že leta 1999 prejeli certifikat kakovosti po zahtevi standarda SIST ISO 9001, povečali prihodke in dosegli 10-odstotno povprečno donosnost na lastniški kapital. Strateška področja poslovanja družbe Plinarna Maribor bodo še naprej usmerjena na področje energetike in trženja energentov, v letošnjem letu pa načrtujejo tudi trženje tehničnih plinov. Med prednostnimi strateškimi usmeritvami je izgradnja celovitega informacijskega sistema, pridobitev dodatnih koncesij na ciljnih tržiščih in krepitev povezav z družbo Istrabenz plini.


»Naš glavni cilj so zadovoljni uporabniki plina v Mestni občini Maribor in Občini Ruše, kjer imamo koncesijo. Odkar je Plinarna Maribor del vodilne slovenske plinske družbe Istrabenz plini, lahko z uporabo novih znanj in tehnologij našim uporabnikom ponudimo še več kakovostnih storitev. Predvidevamo, da se bo trend rasti prihodkov nadaljeval tudi zaradi čedalje večje osveščenosti ljudi glede uporabe plina, ki je zaradi okoljske čistosti, varne uporabe in drugih odličnih lastnosti resnično energent prihodnosti,» je povedal mag. Alan Perc.


Vodstvo Plinarne Maribor ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo ne pričakuje večjih sprememb v poslovanju. Ocenjujejo, da slovenski trg zaradi svoje majhnosti za velike mednarodne plinske družbe ni zanimiv. Zaradi majhnosti trga in velike razdrobljenosti je pričakovati strateška povezovanja slovenskih plinskih družb. V Plinarni Maribor uspešno zaključujejo projekt uvedbe nove celostne podobe, ki je sedaj usklajena s celotnim identitetnim sistemom Skupine Istrabenz. Hkrati so osvežili videz in funkcionalnost svoje spletne strani (www.plinarna-maribor.si), s katero se nadejajo kupcem in širši javnosti še bolj približati svojo dejavnost in prednosti uporabe plina. Z novo podobo in aktualnimi novostmi se bo Plinarna Maribor predstavila tudi na letošnjem sejmu Megra.


# # #

Dodatne informacije:

mag. Alan Perc, direktor Plinarne Maribor d.d.

telefon: 02 228 43 00

e-pošta: alan.perc@plinarna-maribor.si

 time 331 | cache 0