Novinarsko središče

S 1. 12. 2017 sprememba splošnega cenika zemeljskega plina

26.10.2017


S 1. 12. 2017 veljajo nove cene zemeljskega plina Plinarne Maribor d. o. o. Cene zemeljskega plina so enotne po vsej Sloveniji.

Cena: 0,02699 €/kWh

(cena brez dajatev)

začne veljati s

1. 12. 2017 in velja do preklica

 time 273 | cache 0