Novinarsko središče

Nemotena oskrba z zemeljskim plinom

07.01.2009

Spoštovane odjemalce zemeljskega plina obveščamo, da distribucija v omrežju sistemskega operaterja distribucijskega omrežja Plinarne Maribor poteka nemoteno!

S strani podjetja Geoplin d.o.o. smo bili obveščeni, da je zaznati zmanjšano dobavo zemeljskega plina iz Ruske Federacije v Slovenijo in v kolikor se bo zmanjšanje dobave nadaljevalo, bo potrebno ravnati skladno z določili zakonodaje (Energetski zakon in Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom). Ta v takšnih razmerah zagotavlja zanesljivost oskrbe in nemoteno dobavo posebnim odjemalcem, kot so: gospodinjski odjemalci, odjemalci, ki prevzemajo zemeljski plin za ogrevanje prostorov in ustanove (bolnišnice, vrtci, domovi za ostarele...).

Odjemalci bodo o vseh morebitnih spremembah in nadaljnjih korakih pravočasno in ustrezno obveščeni.

 time 309 | cache 0