Novinarsko središče

Plinarna Maribor v 100-odstotni lasti družbe Istrabenz plini d.o.o.

31.12.2008

Družba Plinarna Maribor je v decembru 2008 prešla v 100% last podjetja Istrabenz plini d.o.o.. Istočasno je bilo izvršeno preoblikovanje pravnoorganizacijske oblike iz dosedanje delniške družbe d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Mesto direktorja Plinarne Maribor d.o.o. s 01.01.2009 prevzema Milan Curk, univ dipl. inž., dosedanji vodja Poslovne enote Maribor podjetja Istrabenz plini d.o.o.

 time 284 | cache 0