Novinarsko središče

ZAČASNA UKINITEV OBVEZNOSTI PLAČILA OKOLJSKE DAJATVE

04.07.2022

Spoštovane odjemalce zemeljskega plina obveščamo, da je 21. 6. 2022 začela veljati spremenjena Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 84/22), s katero je Vlada RS začasno ukinila obveznost plačila okoljske dajatve. 

Obračun zemeljskega plina za junij 2022 in vsi nadaljnji obračuni, v času veljavnosti spremenjene Uredbe, bodo izdani skladno s spremenjeno Uredbo.

 time 428 | cache 0