Novinarsko središče

Novi energetski zakon EZ-1

25.04.2014

V Uradnem listu RS št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014 je bil objavljen novi energetski zakon EZ-1, ki je pričel veljati 22. 3. 3014. Le ta prinaša mnogo novosti na trg zemeljskega plina, prelistate ga lahko TUKAJ.

Med drugim je spremenjena tudi definicija operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina. Namesto »Sistemski operater distribucijskega omrežja (krajše SODO)« se po novem uporablja naziv »Operater distribucijskega sistema (krajše ODS) katerega bomo v bodoče tudi uporabljali v komunikaciji z odjemalci. Naloge in obveznosti ter pristojnosti operaterja ostajajo nespremenjene in si jih lahko ogledate TUKAJ.

 time 256 | cache 0