Novinarsko središče

Prekinitev dobave zemeljskega plina v sredo, 15.10.2008

13.10.2008

Sistemski operater distribucijskega omreža zemeljskega plina Plinarna Maribor obvešča odjemalce v Mariboru o prekinitvi dobave zemeljskega plina:

V ulicah:

- Linhartova ulica

- Titova cesta od križišča z Linhartovo ulico do dijaškega doma v smeri centra mesta

- Titova cesta od križišča z Linhartovo ulicov smeri Tezna do hišne številke 48

- Plečnikova ulica 1,3,5,9

Čas prekinitve:

Sreda, 15.10.2008 med 9.00 in 16.00 uro

Vzrok prekinitve:

Navezava novozgrajenega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, v sklopu izgradnje krožišča na Titovi cesti v Mariboru.

Takoj po zaključku del bo s strani Plinarne Maribor ponovno vzpostavljena nemotena distribucija zemeljskega plina.

Za vse informacije smo vam na voljo na tel.št.: 02 228 43 00

Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

 time 305 | cache 0