Novinarsko središče

Plinarna Maribor preoblikovana v d.o.o.

23.12.2008

Spoštovani poslovni partnerji!

Sporočamo Vam, da se je vaš poslovni partner Plinarna Maribor d.d. preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo:

1. Spremenjena firma se odslej glasi:

PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve, d.o.o..

2. Skrajšana firma pa:

PLINARNA MARIBOR d.o.o..

Prosimo Vas, da v svojih evidencah oziroma informacijskih sistemih spremembo uvedete s pričetkom 1.1.2009.

Sporočamo Vam,

da sprememba ne pomeni ugasnitve pravne osebnosti vašega poslovnega partnerja, ampak zgolj nadaljevanje iste pravne osebe, pod spremenjeno obliko osebnosti. Iz tega razloga spremembe v ničemer ne vplivajo na že dogovorjene pravice in obveznosti med poslovnima partnerjema.

Opozorimo naj še, da so ostali drugi ključni podatki za poslovanje kot so ID za DDV, matična številka, naslov, kontaktne številke, elektronski naslovi ter številke bančnih računov popolnoma nespremenjeni.

Z željo po še uspešnejšem nadaljnjem poslovnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo, hkrati pa vam v prihajajočem letu želimo obilo poslovnega uspeha!

Direktor:

mag. Alan PERC, univ.dipl.str
 time 447 | cache 0