Novinarsko središče

Plinarna Maribor za odpust dolgov najšibkejšim

07.09.2015
Že skoraj stoletje in pol Plinarna Maribor skrbi za energetsko oskrbo in razvoj mesta ter dobrobit meščanov – seveda v dobrem in slabem. Ker razumemo izzive okolja, smo se pridružili vseslovenski iniciativi za enkratni odpis dolgov, ki izhajajo iz socialnih stisk naših uporabnikov, someščanov.

Model odpisa dolgov še ni določen, prav tako ne skupna vsota izplačil. Vloge za odpis v Plinarni Maribor že sprejemamo. Z njihovo obravnavo bomo pričeli takoj po31. 10. 2015, ko se izteče rok za oddajo vlog. Takrat bo določena tudi višina odpisanih dolgov posameznim upravičencem. Plinarna Maribor bo nato z vsakim upravičencem podpisala sporazum za odpust dolga, sklepanje sporazumov pa bo zaključeno najkasneje do 31. 1. 2016.

Posamezni dolžnik Plinarni Maribor poda svojo vlogo za odpust dolgov na obrazcu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od 8. 9. 2015 najkasneje do 31. 10. 2015. Če bodo izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, bomo s posameznim dolžnikom sklenili dogovor o odpustu dolga. Na odpust dolga ne bo vplival vrstni red prejema vlog, temveč izključno izpolnjevanje pogojev za odpust.

Več informacij >>

 time 296 | cache 0