Novinarsko središče

Navodila za sporočanje podatkov o trošilih

06.06.2007

Odjemalci, razen gospodinjskih odjemalcev, morajo sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja, na katerega omrežje so priključeni, sporočiti podatke o svojih trošilih zaradi izvedbe ukrepa zmanjšanja ali prekinitve odjema.

Podrobnejša navodila so objavljena tukaj
 time 292 | cache 0