Občina Hoče - Slivnica

 

OBČINA HOČE - SLIVNICA

Plinara Maribor, d.o.o., izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema v Občini Hoče - Slivnica na osnovi podpisane Koncesijske pogodbe veljavne do leta 2035.

 time 323 | cache 0