Družbena odgovornost

Okolje, v katerem delujemo, nas sprejema kot partnerje. Naša rast in razvoj imata tako še večji pomen. Sodelujemo pri družbenih aktivnostih na kulturnem, športnem in socialnem področju. Spoštujemo in izpolnjujemo stroge predpise okoljske politike, naši izdelki in storitve so okolju prijazni, naša tehnologija čista.

Rast in razvoj Plinarne Maribor spremlja tudi naša odgovornost do okolja. Spoštujemo in izpolnjujemo stroge predpise okoljske politike. Usklajenost našega poslovanja s sistemom varstva okolja, s sistemom kakovosti ter varnosti in zdravja pri delu potrjujejo pridobljeni in vzdrževani certifikati o skladnosti z mednarodnimi standardi, za katere redno opravljamo presoje in obnavljamo njihovo veljavnost.

Svojo zavezo za skrb za okolje v najširšem pomenu besede smo zapisali že v svojem poslanstvu: Zadovoljiti potrebe porabnikov plinov in storitev na varen, zanesljiv in tehnološko najsodobnejši način.Upamo si trditi, da to svojo skrb tudi udejanjamo v praksi. Skrb za trajnostni razvoj pa predstavlja tudi strateško usmeritev Skupine Istrabenz.

Trajnostni razvoj izvajamo s:

  • sponzorsko in donatorsko politiko
  • upravljanjem s človeškimi viri
  • skrbjo za kakovost, varnost in zdravje, okolje.

     

  •  time 392 | cache 0