Vrste in kakovost storitev

 

Družba Plinarna Maribor d. o. o. odjemalcem ponuja naslednje vrste dodatnih storitev:

- spremljanje porabe preko spletnega portala MojPlin,

- prejem in plačilo računov:

  • v elektronski obliki na elektronski naslov odjemalca,
  • kot E-račun v izbrano spletno banko odjemalca,
  • v elektronski obliki s prijavo preko mBills aplikacije,
  • preko direktne bremenitve SEPA.

Vse zgoraj navedene dodatne storitve so za odjemalce brezplačne.

Naročilo za dodatne storitve se poda v pisni obliki na info@plinarna-maribor.si

ali po pošti na naslov dobavitelja.

Vse informacije o dodatnih storitvah, lahko odjemalci pridobijo tudi na telefonski številki za podporo odjemalcem 02 22 843 00, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 ter med 12.00 in 15.00, ali po elektronski pošti na naslov info@plinarna-maribor.si, ali pisno po pošti na naslov dobavitelja, Plinarna Maribor d. o. o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor ali osebno na sedežu dobavitelja po predhodnem dogovoru.

 *****

V primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljenega plina ali vzdrževalnih storitev, se dobavitelj gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem zaveže povrniti premoženjsko škodo, ki nastane zaradi nedoseganja s pogodbo dogovorjene ravni kakovosti storitev iz razlogov na strani dobavitelja.

Za ugotavljanje višine škode ter za način in rok povračila le-te se smiselno uporabljajo pri dobavitelju veljavna pravila za obravnavo pritožb in reklamacij gospodinjskih odjemalcev, skladno s Splošnimi pogoji družbe Plinarna Maribor d. o. o. za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, ki so objavljena na podstrani Reševanje reklamacij in pritožb za gospodinjske odjemalce

https://www.plinarna-maribor.si/sl/inside.cp2?cid=2B377FDD-0524-A2F9-6042-50EC3B876C92&linkid=zp

 

 time 296 | cache 0