Dobava zemeljskega plina

Plinarna Maribor d.o.o. dobavlja zemeljski plin, po enotnih cenah odjemalcem na celotnem območju Republike Slovenije.

Pred pričetkom dobave zemeljskega plina, mora odjemalec pridobiti soglasje za priključitev na distribucijski sistem pri Operaterju distribucijskega sistema ter izgraditi plinski priključek, s katerim se objekt fizično priključi na distribucijski sistem. Več informacij: TUKAJ.

Pogodba o dobavi zemeljskega plina

Pogodba o dobavi zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce se sklepa kot pogodba s pristopom, kar pomeni, da je pripravljena kot tipska pogodba. Sestavni del pogodbe o dobavi so Splošni pogodbeni pogoji dobave in nakupa zemeljskega plina iz omrežja. Pogodbeni pogoji morajo biti pošteni in vnaprej objavljeni. Odjemalci morajo biti pravočasno obveščeni o kakršnikoli nameravani spremembi pogodbenih pogojev in imajo pravico do odpovedi pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. 

 time 1454 | cache 0