Vonj po plinu

Dežurni telefon 02/ 22 843 00

Plinarna Maribor zagotavlja 24-urno dežurno službo v primeru uhajanja zemeljskega plina na območju občin, kjer izvaja javno gospodarsko službo operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. Zemeljskemu plinu se dodaja odorans z značilnim vonjem, s čimer lahko zaznamo, da je prišlo do uhajanja in bi lahko nastala eksplozivna zmes zemeljskega plina in zraka.

VONJ PO PLINU NA PROSTEM

  • Nemudoma pokličite dežurno službo na telefonsko številko 02/ 228 43 00 in navedite kdo kliče in kje ste zaznali vonj po plinu. V popoldanskem času po 15.00 uri in dela prostih dnevih bo klice prevzelo podjetje Sintal. Operaterju izrecno navedite, da želite intervencijo Plinarne Maribor. V kolikor operaterja ne bi mogli priklicati pokličite telefonsko številko 112.

 

VONJ PO PLINU V STAVBAH

Ukrepamo po navedenem vrstnem redu:

  • Odprite vsa okna in vrata. Napravite prepih,
  • Zaprite dovod plina pred plinomerom in na glavni plinski zaporni (požarni) pipi,
  • V prostorih, v katerih ste zaznali vonj po plinu: ne uporabljajte odprtega plamena; ne kadite; ne uporabljajte vžigalic, vžigalnikov, električnih stikal in vtičnic, zvoncev in telefonov,
  • Opozorite druge stanovalce (z trkanjem, klicanjem,...) in zapustite stavbo,
  • Pokličite dežurno službo kot je navedeno v prejšnjem primeru.
 time 278 | cache 0