Poslanstvo in politika vodenja družbe

Poslanstvo

Zadovoljiti potrebe porabnikov plinov in storitev na varen, zanesljiv in tehnološko najsodobnejši način.

Vizija

Postati in ostati vodilna družba v plinski dejavnosti na ciljnih tržiščih in širiti poslovanje v tujino.

Osnovne vrednote

Razvoj
izdelkov, storitev, programov in funkcij

Znanje
vseh zaposlenih, vsak specialist na svojem področju

POSLOVNI SISTEM 
Kakovost, Zdravje, Okolje, Energija – ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001

Stroškovna učinkovitost
na vseh področjih

Strateški cilji

  • povečevanje tržnega deleža na področju zemeljskega in utekočinjenega naftnega plina
  • pridobivanje dodatnih koncesij za oskrbo zemeljskega plina
  • širjenje plinske dejavnosti tudi v tujino
  • razvijanje strateških partnerstev z dobavitelji plina
  • doseganje 10-odstotne povprečne donosnosti na lastniški kapital
 time 320 | cache 0