Gospodarsko interesno združenje

Plinarna Maribor je članica dveh gospodarskih interesnih združenj:

 • Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina - GIZ DZP,
 • Gospodarskega interesnega združenja za utekočinjene naftne in tehnične pline - GIZ UNP.

GIZ DZP -Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina je organizacija s sedežem v Ljubljani, ki so jo ustanovili slovenski distributerji zemeljskega plina.

Aktivnosti GIZ DZP:

 • Daje pobude za pripravo in sodelovanje pri pripravi zakonodaje, ki se nanaša na področje zemeljskega plina oziroma poslovanje članov in sorodna področja
 • Popularizira uporabo zemeljskega plina v Sloveniji
 • Pripravlja ali sodeluje pri izdelavi skupnih standardov in normativov za poslovanje članov ali daje pobudo za pripravo takih standardov
 • Sodeluje z Javno agencijo RS za energijo, Ministrstvom za gospodarstvo – Direktoratom za energijo, Gospodarsko zbornico Slovenije, Geoplinom plinovodi, d. o. o., in drugimi organizacijami, ki delujejo na področju poslovanja članov
 • Organizira srečanja strokovnjakov s področja energetike z namenom medsebojnega sodelovanja, izmenjave izkušenj in strokovnega izobraževanja
 • Skrbi za raziskovalno delo na področju zemeljskega plina in sorodnih področij
 • Skrbi za aktivnosti v zvezi z nabavo zemeljskega plina in odnose z dobavitelji
 • Informira člane o pomembnejših spremembah na trgu zemeljskega plina oziroma področju delovanja članov
 • Izvaja oziroma vodi projekte, ki so v interesu članov

GIZ UNP - Gospodarsko interesno združenje za utekočinjene naftne in tehnične pline

Slovenski distributerji utekočinjenega naftnega plina so leta 1996 na pobudo tedanjega podjetja Istragas (sedanjega Istrabenz plini) ustanovili Gospodarsko interesno združenje ali GIZ s sedežem v Kopru, Sermin 8/a. Med ustanovitelji GIZ UNP so vsi pomembnejši distributerji UNP-ja v Sloveniji, pobudo za ustanovitev pa je dal današnji predsednik uprave Istrabenz plini in hkrati predsednik združenja Zorko A. Cerkvenik.

GIZ UNP skrbi za koordinacijo ključnih aktivnosti in poenotenje standardov med ponudniki utekočinjenega naftnega plina ter tehničnih plinov.

Ključni cilji združenja so:

 • strokovnost pri opravljanju dejavnosti na področju utekočinjenih naftnih plinov in tehničnih plinov
 • enotno urejanje področja varnosti in zdravja, varovanja okolja, kakovosti, prevozov nevarnih snovi (ADR)
 • enotno izvajanje tehničnih predpisov
 • priprava in enotna uporaba standardov
 • usklajeno sodelovanje s pristojnimi institucijami
 • pospeševanje uporabe utekočinjenih naftnih in tehničnih plinov
 • krizni management za področje utekočinjenih naftnih in tehničnih plinov
 • članstvo v Evropskem združenju za utekočinjeni naftni plin (AEGPL)
 • članstvo v Evropskem združenju za TP (EIGA)
 time 306 | cache 0