Občina Starše

 

OBČINA STARŠE

Plinarna Maribor, d.o.o., izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema v Občini Selnica ob Dravi na osnovi podpisane Koncesijske pogodbe veljavne do leta 2041.

 time 270 | cache 0