Kogeneracije

Vgradnja kogeneracijskih naprav v objekte lahko bistveno zmanjša stroške energije in ugodno vpliva na znižanje izpustov toplogrednih plinov. Plinarna Maribor vam nudi kvalitetno tehnično svetovanje in vgradnjo ustrezne kogeneracijske naprave.

Kogeneracija je sistem ali naprava iz katere se v istem procesu in iz istega vira primarne energije sočasno proizvajata električna in toplotna energija. Zaradi sočasne proizvodnje govorimo o soproizvodnji toplotne in električne energije (SPTE) oz. combined head and power (CHP). Primarna energija se kot gorivo (zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, bioplin, …) dovaja v motor z notranjim zgorevanjem ali turbino. Izhodna mehanska energija poganja električni generator kateri proizvaja električno energijo, odpadna toplota pa se kot koristna toplota uporabi v različne namene.

Način proizvodnje energije v soproizvodnji dosega bistveno višje izkoristke, kakor pri ločeni proizvodnji električne energije. Zaradi tega govorimo o soproizvodnji z visokim izkoristkom, saj znaša izkoristek primarne energije iz tovrstnih naprav vsaj 80% in več, medtem ko znaša izkoristek ločene proizvodnje električne energije do 50%. Zaradi visokih izkoristkov proizvodnje električne energije v napravah SPTE, država subvencionira takšno proizvodnjo z ustrezno odkupno ceno proizvedene električne energije.

Več o kogeneracijah si lahko preberete TUKAJ.

 time 327 | cache 0