Trg z zemeljskim plinom

Udeleženci trga z zemeljskim plinom v Sloveniji so trgovci in dobavitelji, ki dobavljajo zemeljski plin odjemalcem. Slovenija je skoraj povsem odvisna od zemeljskega plina, dobavljenega iz tujine. Zemeljski plin se do odjemalcev prenaša po prenosnem in distribucijskih omrežjih.

Trg z zemeljskim plinom se je po 1.7.2007 odprl za vse odjemalce zemeljskega plina. Ne glede na to, na katero omrežje zemeljskega plina je priključen odjemalec ima možnosti izbirati med vsemi dobavitelji zemeljskega plina v Sloveniji. Ne glede na dobavitelja, distribucijo zemeljskega plina vedno opravlja operater distribucijskega sistema (ODS), ki na določenem geografskem območju izvaja to javno gospodarsko službo.

Zamenjava dobavitelja

Potem ko se je odjemalec že odločil za zamenjavo in izbral novega dobavitelja, lahko tega pooblasti, da zanj izpelje celoten postopek zamenjave dobavitelja.

Zamenjava dobavitelja poteka v naslednjih korakih:

  1. Preveritev razmerja z dosedanjim dobaviteljem: odjemalec preveri, kdaj in kako lahko prekine razmerje z dosedanjim dobaviteljem.
  2. Sklenitev pogodbe z novim dobaviteljem: odjemalec z novim dobaviteljem uskladi datum zamenjave, sklene novo pogodbo o dobavi in hkrati odpove obstoječo pogodbo o dobavi pri dosedanjem dobavitelju. Na podlagi pooblastila odjemalca lahko obstoječo pogodbo o dobavi v imenu odjemalca odpove novi dobavitelj.
  3. Prijava pri operaterju sistema: odjemalec ali po pooblastilu novi dobavitelj prijavi operaterju sistema zamenjavo dobavitelja. Operater mora storiti vse potrebno, da lahko odjemalec začne izvrševati pogodbo o dobavi zemeljskega plina z novim dobaviteljem v 21 dneh od vložitve popolne zahteve. Zamenjava dobavitelja se odjemalcu ne zaračuna.

Plinarna Maribor dobavlja zemeljski plin odjemalcem na področju celotne Slovenije. Če želite ponudbo za dobavo nam pošljite povpraševanje.

 time 306 | cache 0