Občina Miklavž na Dravskem polju

 

OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

Plinarna Maribor, d.o.o., izvaja dejavnost operaterja distribucijskega sistema v Občini Miklavž na Dravskem polju na osnovi podpisane koncesijske pogodbe veljavne do leta 2042.

 time 320 | cache 0