Butanske postaje

Pregled in preizkus butanskih postaj - jeklenke

Butanska je postaja je sistem plinske instalacije, v kateri je zaradi povečanja hranilne kapacitete plina medsebojno povezanih več plinskih jeklenk. Plinske jeklenke so zaradi lažje menjave v sistem priključene z gibljivo gumi cevjo. Kakor vse plinske instalacije je tudi butanske postaje potrebno občasno pregledati in preveriti tesnost in dotrajanost elementov. Posebej so na staranje občutljive gibljive cevi, katere se pri pregledu po potrebi zamenjajo.

Za naročilo preizkusa tesnosti in pregleda butanske postaje pokličite na tel: 02-228 43-00 ali 02-228-43 66 oz. izpolnite obrazec preizkus tesnosti in pregled instalacij

 time 293 | cache 0