Osebna izkaznica

Plinarna Maribor družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d. o. o. - Plinarna Maribor d. o. o.
Sedež: Plinarniška ul. 9, 2000 Maribor
T: 02 22 843 00
F: 02 25 222 72
E: info@plinarna-maribor.si
Transakcijski računi:
TRR pri BANKI INTESA SANPAOLO: SI56 1010 0005 0463 566
TRR pri NKBM: SI56 04515-0000473480
Matična številka: 5034477
ID za DDV: SI12048852
Številka vpisa v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, vl.št. 1/00358/00
Datum vpisa v sodni register: 31.12.1996
Najpomembnejša dejavnost: distribucija zemeljskega plina, polnjenje in prodaja utekočinjenega naftnega plina, servisno instalacijske storitve
Osnovni kapital družbe: 1.316.340,00 EUR
Matična družba: ISTRABENZ PLINI, d. o. o.
Udeležba matične družbe v kapitalu: 100 %
Število zaposlenih: 86 (na dan 31. 12. 2019) 
Direktor družbe: Boštjan Vrhovšek (od 1. 1. 2019)
Obrat Bohova
Sedež: Ledina 26, Bohova, 2311 Hoče 
T: 02 613 06 60
F: 02 613 06 62
 time 271 | cache 0