Novinarsko središče

OBVESTILO O PREHODU NA NOVO STORITEV DIREKTNIH OBREMENITEV SEPA (SDD)

29.10.2012

 

Maribor, 29.10.2012

OBVESTILO O PREHODU NA NOVO STORITEV DIREKTNIH OBREMENITEV SEPA (SDD)

S 1. 11. 2012 v Plinarni Maribor prehajamo na izvajanje SEPA direktnih obremenitev.

Direktna obremenitev SEPA (krajše SDD) je plačilna storitev, s katero iz kritja na svojem transakcijskem računu poravnate obveznosti do prejemnikov plačil v Sloveniji in tudi v več kot 30 državah Evrope, ki so del enotnega območja plačil v evrih oziroma območja SEPA.

Vzrok za prehod je ukinitev Zbirnega centra oz. obstoječe sheme, na podlagi katere so se do sedaj izvajale direktne bremenitve. Zbirni center se ukinja s 1. 1. 2013. Do tega datuma moramo vsi prejemniki plačil po direktnih obremenitvah preiti na nov sistem SEPA direktnih obremenitev.

Poglavitna novost za plačnike obveznosti je ta, da soglasja za direktne obremenitve po novem sprejema, hrani in upravlja prejemnik plačila in ne več vaša banka kot do sedaj.

Plačnikom, ki svoje obveznosti že sedaj poravnavate z uporabo direktnih obremenitev ob prehodu ni potrebno storiti ničesar, ker se prehod izvede s prenosom soglasij od bank na prejemnika plačil, ki smo v tem primeru Plinarna Maribor d.o.o..

V kolikor pa boste po 31. 10. 2012 želeli urediti novo direktno obremenitev ali spremeniti obstoječo, boste to storili pri nas, in sicer:

1. Osebno na sedežu podjetja v času uradnih ur:

Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Ponedeljek, torek, četrtek: od 7.30 do 10.30 in od 11.30 do 13.00 ure

Sreda: od 7.30 do 10.30 in od 11.30 do 17.00 ure

Petek: od 7.30 do 10.00 ure

S seboj prinesite osebni dokument in bančno kartico.

Za urejanje direktne obremenitve je potrebno izpolniti zahtevek, ki se nahaja na naši spletni strani:

O PODJETJU/ OSEBNA IZKAZNICA/ Obrazci/ Zahtevek_soglasje SDD_PLMB

2. Zahtevek za urejanje direktne obremenitve lahko pošljete po pošti na naš naslov, po faksu ali po elektronski pošti:

Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor

Fax: 02 25 22 272

Odjemalci zemeljskega plina: darja.kelher@plinarna-maribor.si

Odjemalci UNP/rezervoar: karmen.bec@plinarna-maribor.si

Po prejemu, z vaše strani pravilno izpolnjenega zahtevka, vam bomo na naslov, ki ste ga navedli, v podpis posredovali soglasje za izvajanje direktne obremenitve. Šele po prejemu z vaše strani podpisanega soglasja bomo soglasje tudi aktivirali.

Direktne obremenitve se bodo tudi v prihodnje izvajale 18. dne v mesecu.

Za izvajanje SDD storitev, ki jih bomo izvajali od 19. 11. 2012 dalje, veljajo splošni pogoji s katerimi se lahko seznanite pri svoji banki.

Prednost uporabe SEPA direktnih obremenitev je v tem, da skrb za pravočasno poravnavo vaših obveznosti lahko prepustite banki oz. hranilnici, saj ta na dogovorjeni dan po nalogu prejemnika plačila (Plinarna Maribor d.o.o.) bremeni vaš transakcijski račun in poravna vašo obveznost prejemniku plačila.

Vaša banka oz. hranilnica izvrši SDD v skladu s prejetimi plačilnimi nalogi za SDD, ki jih pošlje prejemnik plačila.

SDD se izvajajo v okviru kritja na vašem transakcijskem računu.

Za izvrševanje SDD plačate svoji banki oz. hranilnici nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno tarifo banke oz. hranilnice.

Za vsa morebitna vprašanja smo dosegljivi na telefonskih številkah in elektronskih naslovih:

Odjemalci zemeljskega plina:

Telefonska št.: 02 228 43 17

E- pošta: darja.kelher@plinarna-maribor.si

Odjemalci UNP/rezervoar:

Telefonska št.: 02 228 43 55

E- pošta: karmen.bec@plinarna-maribor.si

 time 329 | cache 0