Novinarsko središče

SPREMEMBA CENE ZEMELJSKEGA PLINA S 1. SEPTEMBROM 2022

02.08.2022

Spoštovani odjemalci zemeljskega plina,

obveščamo vas, da je obvestilo, ki smo ga objavili na naši spletni strani z dne 19. 7. 2022 o napovedi spremembe cenikov zemeljskega plina za obstoječe in nove gospodinjske in male poslovne odjemalce s 1. 10. 2022, zaradi novih okoliščin - sprejetja Uredbe z dne 21. 7. 2022, opisane v nadaljevanju, brezpredmetno in vas hkrati obveščamo, da bomo splošni cenik zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce spremenili s 1. 9. 2022.

Skladno z Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/2022, v nadaljevanju: Uredba), ki velja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, bo splošni cenik ločen za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter za osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce. Nove cene zemeljskega plina so skladne tudi z Uredbo, ki določa najvišje dovoljene drobnoprodajne cene zemeljskega plina.

Z začetkom veljavnosti novega splošnega cenika za gospodinjske in skupne gospodinjske odjemalce ter splošnega cenika za osnovne socialne službe in male poslovne odjemalce (t. j. s 1. 9. 2022), prenehata veljati cenik za OBSTOJEČE in NOVE gospodinjske in male poslovne odjemalce z dne 1. 5. 2022.

CENA ZEMELJSKEGA PLINA od 1. 9. 2022 do spremembe

 

Gospodinjski in skupni gospodinjski odjemalci

Cena brez DDV: 0,07300 EUR/kWh

Cena z 22 % DDV: 0,08906 EUR/kWh

 

Osnovne socialne službe in mali poslovni odjemalci

Cena brez DDV: 0,07900 EUR/kWh

Cena z 22 % DDV: 0,09638 EUR/kWh

 

Vse cene zemeljskega plina veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vsebujejo trošarine za zemeljski plin, CO₂ takse, prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov uporabe distribucijskega omrežja in morebitnih drugih s strani države predpisanih dajatev, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Vse v tem odstavku navedene obvezne dajatve bremenijo odjemalca.

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Trošarina

Cena brez DDV: 0,00086 EUR/kWh

Cena z 22 % DDV: 0,00105 EUR/kWh

 

Ekološka CO₂ taksa

Cena brez DDV: 0,00315 EUR/kWh

Cena z 22 % DDV: 0,00384 EUR/kWh

 

Prispevek za OVE in SPTE

Cena brez DDV: 0,00099 EUR/kWh

Cena z 22 % DDV: 0,00121 EUR/kWh

 

Omrežnino obračuna operater distribucijskega sistema po veljavnem ceniku

CENIKA STA OBJAVLJENA na povezavi https://www.plinarna-maribor.si/sl/inside.cp2?cid=966E0E59-2747-10EA-632C-17D3A1227B25&linkid=zp

Pri mesečnem obračunu Plinarna Maribor že upošteva, in bo tudi v prihodnje upoštevala, morebitne spremembe obveznih dajatev in davkov, kot je trenutni predlog znižane stopnje DDV na 9,5 %

*****

V Plinarni Maribor se zavedamo, da je informacija o spremembi cene za vas pomembna in lahko vpliva na vašo odločitev o izbiri dobavitelja.

V skladu z Zakonom o oskrbi s plini vas tako obveščamo, da imate pravico odstopiti od pogodbe o dobavi plina v enem mesecu po začetku veljavnosti spremenjenega cenika brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.

V Plinarni Maribor se ves čas trudimo, da v danih okoliščinah v največji meri poskrbimo za interese odjemalcev ter ponujamo čim višjo kakovost in raznolikost dodatnih storitev.

Za morebitne dodatne informacije o veljavnih tarifah, vrstah in cenah dodatnih storitev, stroških vzdrževanja in v zvezi s splošnimi pogodbenimi pogoji, smo vam na voljo tudi na telefonski številki za podporo odjemalcem 02 22 843 00, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 ter med 12.00 in 15.00, ali po elektronski pošti na naslov info@plinarna-maribor.si ali pisno po pošti na naslov Plinarna Maribor d.o.o., Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor ali osebno na sedežu dobavitelja po predhodnem dogovoru.

 

Lepo vas pozdravljamo.

Vaša Plinarna Maribor

 time 464 | cache 0