Novinarsko središče

Članstvo v GIZ DZP

06.06.2007

Plinarna Maribor d.d. je član organizacije Gospodarsko interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) s sedežem v Ljubljani.

Ustanovili so jo slovenski distributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članov.


Več informacij o GIZ DZP je prikazano na spletnem naslovu http://www.giz-dzp.si/.
 time 322 | cache 0