Novinarsko središče

S 1. januarjem 2017 bo nova enota cene za zemeljski plin EUR/kWh

07.11.2016

Nova uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom prinaša več novosti, ki se bodo uveljavljale postopoma. Med drugim uredba na novo določa sestavne dele računa in uvaja prikazovanje cene za zemeljski plin v EUR/kWh.

Gre izključno za novo prikazovanje cene na računih, na samo ceno in stroške pa sprememba enote ne bo vplivala. Poraba zemeljskega plina se bo še zmeraj določala z odčitavanjem plinskih števcev v kubičnih metrih (m3), na računih pa bo ta enota, na osnovi pretvorbenega faktorja, spremenjena v kilovatne ure (kWh).

Prednost prikazovanja cene zemeljskega plina v EUR/kWh je predvsem v lažji primerjavi stroškov z drugimi energenti.

 time 270 | cache 0