Novinarsko središče

Splošne informacije o obračunu zemeljskega plina

26.02.2013

Plinarna Maribor se na trgu zemeljskega plina pojavlja kot sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) in dobavitelj zemeljskega plina.

Za lažje razumevanje načina obračuna in prejetih računov smo pripravili splošne informacije glede načina obračuna in postavk na računu. Splošne informacije si lahko prenesete TUKAJ.

Dodatne informacije so na voljo v Splošnih pogojih dobave in odjema zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (SODO) ter Splošnih pogodbenih pogojih dobave in nakupa zemeljskega plina iz omrežja (dobavitelj). 

 time 274 | cache 0