Plinarna Maribor

Uporaba rezervoarja in mesečni obračun preko plinomera

V Plinarni Maribor vam kot vaš distributer nudimo udobno in zanesljivo oskrbo s plinom iz rezervoarja in obračunom porabljenega plina na osnovi odčitka plinomera povsod, kjer lokacijski pogoji omogočajo postavitev rezervoarja tiste velikosti, ki je potrebna za zadovoljitev predvidene porabe.

Bistvene lastnosti tega sistema oskrbe so:

Rezervoar je last Plinarne Maribor, kar bistveno zniža vašo začetno investicijo. Za redne periodične preglede rezervoarja po v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS, št. 92/2008) skrbi Plinarna Maribor. Odjemalec je dolžan enkrat letno naročiti pregled plinske instalacije (pregled lahko izvaja izvajalec, ki ima za takšna dela odločbo) in rezervoar vzdrževati kot dober gospodar.

 

 • Rezervoar polni izključno distributer Plinarna Maribor; plin v rezervoarju je do porabe last distributerja in odjemalec plačuje mesečno samo dejansko porabljeni plin.
 • Na podlagi odčitka plinomera, ki ga odjemalec vsak mesec sproti javlja distributer spremlja zalogo plina v rezervoarju in opravlja obračun porabljenega plina.
 • Z odčitki plinomera, ki jih odjemalec redno javlja, distributer spremlja zalogo UNP v vašem rezervoarju, kar olajša načrtovanje razvoza UNP in poveča zanesljivost oskrbe z UNP.
 • Mogoče je akontacijsko plačevanje plina, pri čemer predvideno letno porabo plina razdelimo na dvanajstine; prednost takega načina plačevanja je enakomerna letna porazdelitev vaših stroškov za ogrevanje.

  Sistem s plinomerom (do G4) in enim podzemnim oziroma nadzemnim rezervoarjem (velikosti do 5000 l) je namenjen obratovalnemu tlaku 30 mbar in odjemni moči do 50 kW.

  Vse kar morate narediti je, da z nami podpišete pogodbo o uporabi rezervoarja in nam posredujte potrebne dokumente za postavitev rezervoarja.

  Najpogosteje posredujemo v uporabo nadzemni rezervoar kapacitete cca. 1100 kg (2800 l), ki zadostuje za nemoteno oskrbo povprečne stanovanjske hiše. Rezervoar je dolg cca. 3,5 m in ima premer 1,2 m. Če so potrebe po plinu večje oziroma lokacijski pogoji onemogočajo postavitev omenjenega rezervoarja, je mogoča postavitev večjega ali manjšega rezervoarja. Rezervoar se postavi na montažne podstavke, ki jih lahko naročite pri nas ali pa pripravite betonsko ploščo dimenzije 3 x 1,5 m.

  Pred začetkom porabe plina odjemalec podpiše s Plinarno Maribor pogodbo o oskrbi s plinom (če se iz enega rezervoarja oskrbuje več odjemalcev, ima vsak odjemalec svojo pogodbo o oskrbi s plinom).

  Porabljeni plin se obračunava na podlagi plinomera, katerega stanje nam sporočite ob koncu tekočega meseca z odrezkom, ki ga prejmete po pošti ali s spletnim obrazcem. Zaradi načrtovanja razvozov plina in eventualne nedostopnosti zaradi slabih vremenskih razmer nam redno sporočajte tudi zalogo v rezervoarju, ki je razvidna iz nivokaza na rezervoarju. Nivokaz kaže zalogo v odstotkih. Ko pride kazalec na rdeče polje, naročite dostavo plina s pomočjo spletnega obrazca ali o tem obvestite našega dispečerja na T: 02 22 843 56 ali E: damir.denjo@plinarna-maribor.si

 • Porabljeni plin se plačuje mesečno s položnico, trajnikom ali računom. Trenutno ceno plina si lahko ogledate v cenikih. Dobava in zaloga plina se vodi v litrih. Razmerje med litrom in m3 je razvidno iz spodnje tabele:

  GorivoKurilna vrednostKWh/enoto
  UNP propan (m3)93,33 MJ/m325,93/m3
  UNP propan (lit)25,02 MJ/lit6,95/lit

  Pri obračunu plina se vsak mesec plačuje tudi števnina s transportno-distribucijskim stroškom (TDS), ki je namenjena rednim pregledom plinomerov in njihovi eventualni zamenjavi v zakonsko predvidenem roku. Trenutno znaša števnina s TDS za nadzemni rezervoar 1,6266 EUR (vključen DDV). To velja za en nadzemni rezervoar in enega odjemalca. Če ima en odjemalec več nadzemnih rezervoarjev, je števnina s TDS višja, če pa se iz enega nadzemnega rezervoarja oskrbuje več odjemalcev, je števnina s TDS po odjemalcu nižja. Za potrebe večjih objektov oziroma objektov, pri katerih zaradi omejenih lokacijskih pogojev ni mogoče postaviti nadzemnega rezervoarja, posredujemo v uporabo odjemalcem tudi podzemne rezervoarje. Vsi pogoji ostanejo enaki kakor pri nadzemnem rezervoarju, le da znaša števnina s TDS za podzemni rezervoar 2,0337 EUR(vključen DDV).

  Ocenjena poraba za povprečno veliko stanovanjsko hišo je 500–800 m3 plina letno.

 •  time 265 | cache 0