Novinarsko središče

Izredna prekinitev distribucije zemeljskega plina 19. 1. 2017

19.01.2017
Napaka je odpravljena. Distribucija na celotnem območju bo vzpostavljena predvidoma do 21. ure.

Kot operater distribucijskega sistema, v skladu z 19., 20. in 21. členom Sistemskih obratovalnih navodil, obveščamo odjemalce zemeljskega plina, da je zaradi izrednega dogodka prekinjena oziroma motena distribucija zemeljskega plina na sledečih območjih:

- na delu Slovenske ulice med Gledališko in Strossmayerjevo ulico,

- na delu Gosposvetske ceste med Strossmayerjevo in križiščem z Vrbansko cesto,

- na delu Strossmayerjeve med Gosposvetsko cesto in Smetanovo ulico,

- na delu Gospejne ulice od Slovenske do Miklošičeve ulice,

- na delu Gregorčičeve ulice med Strossmayerjevo in Gledališko ulico,

- v Prežihovi ulici. 

Delavci napako odpravljajo. Prekinitev bo trajala predvidoma do 24. ure.

Odjemalce naprošamo, da v tem času plinskih aparatov ne uporabljajo oziroma jih naj izklopijo.

Za dodatne informacije sta na razpolago sodelavca Andrej Flakus (02 22 843 12) in Zdravko Ramot (02 22 843 35).

 

 

 

 time 337 | cache 0