Novinarsko središče

Tudi danes nemotena oskrba z zemeljskim plinom

08.01.2009

Spoštovane odjemalce zemeljskega plina obveščamo, da distribucija v omrežju sistemskega operaterja distribucijskega omrežja Plinarne Maribor poteka nemoteno!

S strani podjetja Geoplin d.o.o. smo bili obveščeni, da je zaznati zmanjšano dobavo zemeljskega plina iz Ruske Federacije v Slovenijo in v kolikor se bo zmanjšanje dobave nadaljevalo, bo potrebno ravnati skladno z določili zakonodaje, ki v takšnih razmerah zagotavljajo zanesljivost oskrbe in nemoteno dobavo posebnim odjemalcem, kot so:

gospodinjski odjemalci, odjemalci, ki prevzemajo zemeljski plin za ogrevanje prostorov in ustanove (bolnišnice, vrtci, domovi za ostarele...).

O vseh morebitnih spremembah in nadaljnjih korakih bodo odjemalci pravočasno in ustrezno obveščeni. 

 time 245 | cache 0